آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* دانش آموزان را باید با اهداف آموزشی و روشهای جدید آشنا کرد در این زمینه فعالیت مان را آغاز کردیم شاید قدم کوچک ما آغاز بزرگی برای شما باشد. http://kode1.ir 2019-10-17T11:09:02+01:00 text/html 2019-01-04T14:16:05+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران درس خواندن همراه با تماشای تلویزیون!؟!؟! http://kode1.ir/post/1290 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA">تا حالا پیش آمده که هم درس داشته باشید، هم برنامه‌ی مورد علاقه‌تان از تلویزیون پخش شود؟ از آن موقعیت هایی ست که حسابی باعث کلافه شدن می شود. از یک سو، عقل و منطق که می گوید: " درس در اولویت است." و از سوی دیگر، کودک درون که می گوید: "برنامه تلویزیونی به این خوبی. اول فیلم ببین، بعد برای انجام تکلیف های مدرسه وقت هست".</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">برخی از دانش آموزان، هر دو پیام را دریافت می کنند و به هر دو به صورت هم زمان عمل می کنند. یعنی در جلوی تلویزیون و در جمع خانواده، درس می خوانند. <br></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">در این حالت منطقه شناختی، دقت و تمرکز مغز شما، همزمان مشغول به دو فعالیت خواهد بود: بخشی به فراگیری مطالب درسی و بخشی به دریافت و پردازش مطالبی که از طریق دیدار یا شنیدار در محیط دریافت می کند. در چنین موقعیتی، مغز شما، دچار اغتشاش، سردرگمی و عدم درک مطلب می شود. </span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">درس خواندن و دانش آموز موفق بودن، هرگز به معنای عدم بهره مندی از جمع خانواده، دوستان، دیدن برنامه های مناسب تلویزیونی و سایر تفریح ها نیست. پس:</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">" به گونه ای برنامه ریزی کنید که هم در زمان مناسب به مسئولیت های مدرسه و آموزش بپردازید و هم بتوانید، شادی را در زمان تفریح های مناسب تجربه کنید".</span></font> text/html 2018-12-05T13:41:59+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 http://kode1.ir/post/1289 <p><font size="4"><br></font></p><p align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><a href="http://hamkelasi.ir/articles/tizhooshan97_soal.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98</a></font></p><p align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><p align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><a href="http://hamkelasi.ir/articles/tizhooshan97_javab.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">دانلود پاسخنامه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98</a></font></p> text/html 2018-11-05T12:51:28+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران مروری بر راهبردهای حل مسئله در ریاضی ششم http://kode1.ir/post/1288 <div class="TopPostBack"><div class="TopPost"><div class="TopPost2"><h2><font face="Mihan-Koodak">مروری بر راهبردهای حل مسئله در ریاضی ششم </font><br></h2></div></div></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> برای دانلود <a href="http://s6.picofile.com/file/8237795376/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85.pdf.html" target="_blank">اینجا</a> کلیک کنید </font></div> text/html 2018-10-19T16:01:17+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران عناوین کتاب های درسی آموزش متوسطه اول سال تحصیلی 98-97 http://kode1.ir/post/1287 <h1 class="page__title title" id="page-title"><font face="Mihan-Koodak">عناوین کتاب های درسی آموزش متوسطه اول سال تحصیلی 98-97</font></h1><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه هفتم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"> <tbody> <tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6022">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">112</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5886">انگلیسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">110</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6520">تعلیمات ادیان الهى و اخلاق-ویژۀ اقلیت هاى دینى</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">105/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5888">تفکر و سبک زندگی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">111</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5889">تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">111/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5882">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">103</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-4"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6519">ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">103/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6021">ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">105/2</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-5"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5890">عربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">114/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5883">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">104</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-6"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6481">علوم تکمیلی ویژه استعدادهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">104/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5880">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">101</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-7"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6517">فارسی و نگارش ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">101/2</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5885">فرهنگ و هنر</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">109</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-8"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6521">مطالعات اجتماعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">108</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5881">نگارش</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">101/1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-9"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5884">پیام های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">105</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6518">کار و فناوری</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">102</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-10 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5887">کتاب کار انگلیسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">110/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><br></font></td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه هشتم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"> <tbody> <tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5901">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">126</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5899">انگلیسی2</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">124</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6192">انگلیسی2</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">154/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6525">تعلىمات ادیان الهى و اخلاق-ویژۀ اقلیت هاى دینى</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">119/2</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5902">تفکر و سبک زندگی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">127</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5897">تفکر و سبک زندگی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">121/1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-4"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5894">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">117</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6523">ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">117/1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-5"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6023">ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">119/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5906">عربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">125</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-6"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5895">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">118</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6524">علوم تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">118/1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-7"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5891">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">115</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6522">فارسی و نگارش ویژه مدارس استعدادهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">115/2</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-8"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5898">فرهنگ و هنر</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">123</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6323">مطالعات اجتماعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">122</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-9"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5892">نگارش</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">115/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5896">پیام های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">119</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-10 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5893">کار و فناوری</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">116</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5900">کتاب کار انگلیسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">124/1</span> </span></font> </td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه نهم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"><tbody><tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6116">آمادگی دفاعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">144</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6115">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">142</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6112">انگلیسی3</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">140</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6529">تعلیمات ادیان الهی و اخلاق-ویژه اقلیّت های دینی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">135/2</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5905">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">133</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6526">ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">133/1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-4"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6528">ضمیمۀ پیام های آسمان(ویژۀ اهل سنّت)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">135/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6114">عربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">141</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-5"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6109">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">134</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6527">علوم تکمیلی ویژة مد ارس استعد ا دهای د رخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">134/1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-6"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5903">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">131</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6482">فارسی و نگارش ویژه استعدادهای درخشان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">131/2</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-7"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6111">فرهنگ و هنر</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">139</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6025">مطالعات اجتماعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">138</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-8"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5904">نگارش</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">131/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6110">پیام های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">135</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-9 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6024">کار و فناوری</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">136</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6113">کتاب کار انگلیسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">140/1</span> </span></font></td></tr></tbody></table> text/html 2018-10-19T15:40:39+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران عناوین کتاب های درسی آموزش ابتدایی سال تحصیلی 98-97 http://kode1.ir/post/1286 <h1 class="page__title title" id="page-title"><font face="Mihan-Koodak">عناوین کتاب های درسی آموزش ابتدایی سال تحصیلی 98-97</font></h1><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه اول</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"> <tbody> <tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6018">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">4/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5857">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">2</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6512">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">4</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6017">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6015">نگارش فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">1/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><br></font></td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه دوم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"> <tbody> <tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5860">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">8-1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5858">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">6</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6514">ضمیمه ی هدیه های آسمان (ویژه ی اهل سنّت)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">26</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5859">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">7</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6312">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">5</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6479">نگارش فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">5/1</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-4 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6313">هدیه های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">8</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6798">هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">30</span> </span></font> </td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه سوم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"> <tbody> <tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6286">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">12/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5863">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">10</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5875">ضمیمه هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">27</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5864">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">11</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5861">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">9</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5866">مطالعات اجتماعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">13</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-4"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5862">نگارش فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">9/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5865">هدیه های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">12</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-5 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6799">هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">31</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><br></font></td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه چهارم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"> <tbody> <tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6314">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">17/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6513">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">15</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6515">ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان ویژه ی اهل سنّت</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">28</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5869">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">16</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5867">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">14</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6315">مطالعات اجتماعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">18</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-4"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5868">نگارش فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">14/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5870">هدیه های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">17</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-5 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6797">هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">32</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><br></font></td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه پنجم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"> <tbody> <tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6504">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">23/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5872">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">21</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6317">ضمیمه کتاب هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">29</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5873">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">22</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5871">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">20</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6505">مطالعات اجتماعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">24</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-4"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6316">نگارش فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">20/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5874">هدیه های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">23</span> </span></font> </td> </tr> <tr class="row-5 row-last"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6796">هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">33</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><br></font></td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">پایه ششم</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><table class="views-view-grid cols-2"><tbody><tr class="row-1 row-first"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6801"> هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی)</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/9</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6320">آموزش قرآن</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/4</span> </span></font> </td> </tr><tr class="row-2"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5879">تفکر و پژوهش</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/8</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6318">ریاضی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/6</span> </span></font> </td> </tr><tr class="row-3"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6321">ضمیمه هدیه های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/7</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6516">علوم تجربی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/2</span> </span></font> </td> </tr><tr class="row-4"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5876">فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5878">مطالعات اجتماعی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/5</span> </span></font> </td> </tr><tr class="row-5"> <td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/5877">نگارش فارسی</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/1</span> </span></font> </td> <td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6319">هدیه های آسمان</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/3</span> </span></font> </td> </tr><tr class="row-6 row-last"><td class="col-1 col-first"> <font face="Mihan-Koodak"><span class="views-field views-field-title"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/6480">کار و فناوری</a></span> </span> : <span class="views-field views-field-field-book-code"> <span class="field-content">34/10</span> </span></font> </td><td class="col-2 col-last"> <font face="Mihan-Koodak"><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2018-09-13T04:10:29+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران اسامی پذیرفته شدگان پایه هفتم مدارس استعداد های درخشان اعلام شد http://kode1.ir/post/1285 <div class="col-md-12" style="text-align: center"> <div class="row" style="padding-top: 5px;margin-top: 10px;margin-bottom: 5px"><font face="Mihan-Koodak">براساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش و پرورش ؛</font></div><font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="row" style="font-size: 22px;"><font face="Mihan-Koodak">اسامی پذیرفته شدگان پایه هفتم مدارس استعداد های درخشان اعلام شد</font></div><font face="Mihan-Koodak"> <br> </font></div><font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="col-md-12" style="text-align: center;padding: 0 20px"><font face="Mihan-Koodak"><img style="border: 6px solid rgb(153, 153, 153); max-height: 508px;" src="http://www.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=e219b03cde30c340893c271536750434" width="505" height="312"></font></div><font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="col-md-12" style="margin-bottom:50px;margin-top: 10px"><font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="col-md-12" style="margin: 10px 0"><font face="Mihan-Koodak">مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از اعلام اسامی پذیرفته شدگان پایه هفتم مدارس استعداد های درخشان خبر داد.</font></div><font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="col-md-12" style="margin-top: 10px;"><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">اسامی پذیرفته‌شدگان پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-1397 &nbsp;در درگاه اینترنتی به آدرس </span></span><a href="http://hoosh.medu.ir" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">hoosh.medu.ir</span></strong></a><a href="http://hoosh.medu.ir" style="color:blue; text-decoration:underline">&nbsp;</a><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"> &nbsp;قابل مشاهده است.</span></span></span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">شایان ذکراست در صورتی که این پذیرفته‌شدگان قبلا در مدارس دولتی یا غیر دولتی ثبت‌نام کرده باشند ، جابجایی آنان هیچگونه هزینه‌ای</span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"> بر خانواده ها تحمیل نخواهد کرد.</span></span></span></span></font></p></div> </div> text/html 2018-09-06T06:24:47+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران ۲۵ ذی الحجه - روزخانواده http://kode1.ir/post/1284 <font size="3" face="Mihan-Koodak">در ۲۵ ذی الحجه سوره هل اتی (سوره انسان) در شأن امیرالمومنین (ع)، فاطمه زهرا (س)، امام حسن و امام حسین (ع) نازل شد و این مهم بعد از سه روز روزه آنان و اعطای افطارشان به مسکین، یتیم و اسیر بود که آن طعام بهشتی نازل گردید. </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">امام حسن و امام حسین (ع) در کودکی بیمار شدند و رسول خدا (ص) همراه دو نفر از اصحاب از آن‌ها عیادت کرد. یکی از اصحاب به امام علی علیه السلام عرض کرد: چه خوب بود برای شفای دو فرزندت نذری برای خدا می‌کردی.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">حضرت علی علیه السلام فرمود: نذر می‌کنم اگر خوب شدند سه روز را روزه بگیرم، فاطمه نیز چنین گفت. حسن و حسین (ع) هم گفتند: ما نیز سه روز روزه می‌گیریم. فضه، کنیز آنان، نیز همین نذر را کرد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">چندی نگذشت که امام حسن و امام حسین (ع) شفا یافتند، همه به نذر خود وفا کردند و روزه گرفتند، اما برای افطار چیزی در خانه نبود.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شان نزول سوره هل أتی" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/14/8595304_582.jpg" alt="شان نزول سوره هل أتی" align="" width="520" height="312"></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">امام علی علیه السلام نزد یکی از همسایگان یهودی اش که پشم‌باف بود و شمعون نام داشت رفت و فرمود: «آیا حاضری دختر محمد مقداری پشم برای تو بریسد و تو در برابرش کمی جو بدهی؟»<br>شمعون گفت: بله؛ و به او کمی پشم داد.<br>حضرت فاطمه (ع) یک‌سوم آن پشم را ریسید و یک صاع جو از شمعون گرفت. آن را آرد کرد و با آن پنج قرص نان پخت؛ برای هر نفر یک قرص نان.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">امام علی علیه السلام نماز مغرب را با پیامبر خدا گزارد و به منزل آمد. سفره را گستردند و هر پنج نفر سر سفره نشستند. هنگامی که امیرالمومنین اولین تکه را کند، ناگاه مسکینی در خانه را زد و گفت: السلام علیکم یا اهل بیت محمد. من مسلمان مسکینی هستم. از آنچه می‌خورید به من بخورانید. خداوند از نعمت‌های بهشت به شما بدهد!» همه اهل خانه هر پنج قرص نان را به مسکین دادند، شب را گرسنه خوابیدند و چیزی جز آب نخوردند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">فردای آن روز را نیز روزه گرفتند. فاطمه (س) یک سوم دیگر از پشم را ریسید و یک صاع دیگر از جو را آرد کرد و پنج قرص نان پخت. بعد از نماز مغرب، همین که سر سفره نشستند، یتیمی به در خانه آمد و گفت: السلام علیکم اهل بیت محمد. من یتیمی مسلمان هستم. از آنچه می‌خورید به من نیز بدهید. خداوند شما را از نعمت‌های بهشتی اطعام کند. همه اهل خانه، آن شب را نیز گرسنه سپری کردند و چیزی جز آب نخوردند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="ماجرای شفا یافتن امام حسن و امام حسین(ع) /نازل شدن طعام بهشتی در خانه امیرالمومنین(ع)" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/15/8597658_590.png" alt="ماجرای شفا یافتن امام حسن و امام حسین(ع) /نازل شدن طعام بهشتی در خانه امیرالمومنین(ع)" align="" width="520" height="349"></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">فردا نیز همین اتفاق تکرار شد و این بار اسیری از مشرکین به در خانه آمد و گفت: السلام علیکم یا اهل بیت محمد ما را اسیر می‌کنید و به بند می‌کشید، اما به ما غذا نمی‌دهید؟ آن شب نیز همه نان‌های خود را به اسیر دادند و با آب افطار کردند و گرسنه خوابیدند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">فردای آن روز علی، حسن و حسین را نزد رسول خدا برد. آن‌ها از فرط گرسنگی مانند جوجه به خود می‌لرزیدند. پیامبر با دیدن آنان فرمود: «ای اباالحسن، حالت شما مرا سخت ناراحت می‌کند. نزد دخترم فاطمه برویم.» نزد فاطمه رفتند و دیدند او در محراب خود، از گرسنگی دچار ضعف شدیدی شده و چشمانش گود افتاده است.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">پیامبر او را به سینه چسباند و گفت: «به خدا پناه می‌برم. شما سه روز است که گرسنه‌اید!»<br>جبرئیل نازل شد و گفت: «ای محمد، آنچه را خداوند برای تو در باره اهل بیت مهیا ساخته است، بگیر.» پیامبر فرمود: چیست؟</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">جبرئیل آیات آغازین سوره‌ی «هل اتی» را قرائت کرد تا رسید به آیه <span style="background-color: #ffcc00;">«إِنَّ هَٰذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً وَکَانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُورًا»</span><br>این بهشت به حقیقت پاداش (اعمال) شماست و سعی و اشتیاقتان (در راه طاعت حق) مشکور و مقبول است.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شان نزول سوره هل أتی" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/15/8597585_231.jpg" alt="شان نزول سوره هل أتی" align="" width="520" height="236"></font></p> text/html 2018-08-29T03:51:45+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران ۳ سالگی؛ آغاز ورود دوست خیالی به دنیاى كودكان/ خیال پردازى چه موقع خطرناک است؟ http://kode1.ir/post/1283 <font size="3" face="Mihan-Koodak">اغلب کودکان دوست خیالی دارند، این دوست به رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان کمک شایانی می‌کند، اما در برخی مواقع مشکلاتی جدی را به همراه دارد.<br>اغلب کودکان دوست خیالی دارند و همواره با این دوست صحبت و بازی می‌کنند حتی با این موجود ساختگی غذا می‌خورند و می‌خوابند. </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">دوست خیالی به نوبه خود خوب است و به رشد مهارت‌های اجتماعی و پرورش خلاقیت کودکان کمک می‌کند، اما در برخی مواقع این دوست خیالی تا بزرگسالی همراه کودکان باقی می‌ماند و مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد می‌کند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای بررسی اینکه این دوست خیالی در چه موقعیت‌هایی ایجاد می‌شود و در چه صورت خطرناک است با کیانا بنی‌هاشمی روانشناس کودک و خانواده و زهرا سعید واحد روانشناس کودک گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="دوست خیالی کودکان؛ خوب یا بد؟ / خیال‌پردازی کودکان چه موقع خطرناک است؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/3/8533694_646.jpg" alt="دوست خیالی کودکان؛ خوب یا بد؟ / خیال‌پردازی کودکان چه موقع خطرناک است؟" align="bottom" width="520" height="320"></font></p><h3><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;داشتن دوست خیالی کودکان از چند سالگی آغاز می‌شود؟</font></h3><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">درباره اینکه داشتن دوست خیالی کودکان معمولاً از چند سالگی آغاز می‌شود و تا چند سالگی ادامه پیدا می‌کند، اظهار کرد: کودکان از حدود سه سالگی دوست خیالی پیدا می‌کنند و تا هفت سالگی این دوست همراهشان باقی می‌ماند، ولی اوج این مسئله بین سنین چهار تا ۶ سالگی است.</font></p><h3><font size="3" face="Mihan-Koodak">دوست خیالی کیست؟</font></h3><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<strong>دوست خیالی</strong> یکی از شخصیت‌های کارتونی یا موجودی است که شکل آن به صورت دقیق مشخص نیست و ساخته شده ذهن کودک است؛ این دوست می‌تواند مثل اشکال هندسی بوده یا یک وسیله باشد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">این روانشناس کودک و خانواده افزود: بیش از ۶۰ درصد کودکان دوست خیالی دارند؛ تخیل کودکان از حدود سه سالگی شکل می‌گیرد و پرورش پیدا می‌کند؛ <strong>کابوس‌های شبانه</strong> هم معمولاً همزمان با دوست خیالی در کودکان آغاز می‌شود؛ منشأ تخیل به کارتون‌ها یا کتاب های کودکان بر می‌گردد و امری کاملاً طبیعی است.</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">دوست خیالی معمولا دارای نام و برای کودکان واقعی است به این صورت که برای این دوست هویت قائل هستند؛ برای مثال وقتی کودک روی مبل یا صندلی می‌نشیند برای دوست خیالی‌اش هم صندلی در نظر می‌گیرد، سر میز غذا برایش بشقابی می‌گذارد یا کنار این دوست خیالی می‌خوابد که&nbsp; این رفتار‌ها همگی طبیعی است.</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">کودک وجود دوست خیالی را به رسمیت می‌شناسد بنابراین والدین نباید این دوست را انکار کنند و به کودک بگویند که چنین دوستی وجود ندارد والدین باید به این موجود خیالی احترام بگذارند و آن را بپذیرند.</font> </p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">گاهی اوقات کودکان از وجود دوست خیالی‌شان سوء استفاده می‌کنند برای مثال کار بدی را انجام می‌دهند سپس این کار را گردن دوست خیالیشان می‌اندازند، والدین در این جا باید وارد عمل شوند و بگویند که قانون خانه ما این است که هیچکس کار بد انجام ندهد و این قانون برای همه اعضای خانواده صادق است.</font></p><h3><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;دوست خیالی کودکان به رشد مهارت‌های اجتماعی آنها کمک می‌کند</font></h3><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">داشتن دوست خیالی می‌تواند خوب باشد، زیرا به رشد <strong>مهارت‌های اجتماعی کودکان</strong> کمک می‌کند و آنها یاد می‌گیرند که چطور مسائل را از نگاه فردی دیگر ببینند؛ کودکان همچنین <strong>مدیریت هیجان</strong>، مسئولیت‌پذیری و برنامه ریزی را با داشتن دوست خیالی راحت‌تر و بهتر یاد می‌گیرند.</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">دوست خیالی در موقعیت و فضا‌های جدید مانند مهد کودک به کودک احساس امنیت می‌دهد؛ وقتی فرزند دوم خانواده متولد می‌شود والدین بیشتر به فرزند کوچک‌تر توجه، مهر و محبت می‌کنند بنابراین کودکان اغلب در این موقعیت با دوست خیالی تنهایی خود را می‌گذرانند؛ رفتن به خانه‌ای جدید و تغییر محل زندگی یا مهاجرت هم باعث می‌شود تا کودکان دوست خیالی پیدا کنند؛ <strong>طلاق والدین</strong> یا فوت یکی از نزدیکان کودک هم از جمله موقعیت‌هایی است که کودکان در آنها دوست خیالی پیدا می‌کنند.</font></p><h3><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;خیال‌پردازی کودکان چه موقع نگران‌کننده است؟</font></h3><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">اگر ۶ ماه یا بیشتر تنها دوست کودک، دوست خیالی‌اش بوده و کودک تمایلی به برقراری ارتباط با همسالانش را نداشته باشد در این صورت مراجعه به روانشناس ضروری است؛ همچنین در برخی موارد کودکان با نگرانی می‌گویند که دوست خیالیشان آنها را کنترل و مجبور به انجام کار‌های بد یا خطرناک می‌کند در این مواقع هم خیال‌پردازی کودکان خطرناک است؛ اگر کودکان از دوست خیالیشان بترسند در این صورت هم باید کودک نزد روانشناس برود؛ کودکان معمولا ًبا ورود به مدرسه دوست خیالیشان را از دست می‌دهند، اما در برخی موارد پس از ۹ سالگی دوست خیالی کودکان همچنان وجود دارد که مراجعه به روانشناس کودک ضروری است.</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">https://www.yjc.ir<br></font></p> text/html 2018-08-27T06:41:14+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران مجموع تست پایه ششم http://kode1.ir/post/1282 <div align="center"><a href="http://bayanbox.ir/info/3286127300004031546/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85" target="" title="http://bayanbox.ir/info/3286127300004031546/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85"><font size="5" face="Mihan-Koodak">آموزش قرآن</font></a><font size="5"><br><a href="http://bayanbox.ir/info/7661807145245173060/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85" target="" title="http://bayanbox.ir/info/7661807145245173060/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85"><font size="5"><font face="Mihan-Koodak">ریاضی</font></font></a></font></div><div align="center"><font size="5"><a href="http://bayanbox.ir/info/7661807145245173060/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85" target="" title="http://bayanbox.ir/info/7661807145245173060/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85"><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></font></a></font></div> text/html 2018-08-27T05:32:21+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران هادی النقی خوش آمدی... http://kode1.ir/post/1281 <div align="center"><p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="امام هادی (ع)؛ صاحب شناسنامه شیعه" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/3/8533727_868.jpg" alt="امام هادی (ع)؛ صاحب شناسنامه شیعه" align="" width="500" height="333"></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="امام هادی (ع)؛ صاحب شناسنامه شیعه" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/3/8533729_615.jpg" alt="امام هادی (ع)؛ صاحب شناسنامه شیعه" align="" width="500" height="348"></div> text/html 2018-08-23T05:35:14+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران مغز انسان و اهمیت خودپنداری مثبت http://kode1.ir/post/1276 <div class="entry"> <h2 style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: #008000;">مغز انسان و اهمیت خودپنداری مثبت</span></font></h2><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/maghz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-309 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/maghz.jpg" alt="maghz" width="200" height="200"></a></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">خودپنداری و تصویری که ما از خود درذهن مجسم می‌کنیم راهنمای اصلی عملکرد ما در زندگی است. اگر این تصویر را تغییر دهیم شخصیت و طرز رفتار ما تغییر خواهد کرد. دکتر ماکسول مالتز جراح پلاستیک معروف و نویسنده کتاب روان شناسی تصویر ذهنی می‌گوید: “مهم‌ترین کشف روان شناسی در قرن اخیر، کشف خودپنداری و اهمیت آن بود.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">” مغز ما درست مانند یک کامپیوتر است شما از ورودی هر کامپیوتر هر چه را که وارد کنید باید انتظار داشته باشید که خروجی شما تشکیل‌شده باشد از همان اطلاعات ورودی، پس اگر ما اندیشه‌های منفی را وارد مغز خود بکنیم آن‌ها را مانند یک فرمان می‌پذیرد. اگر شما به این نتیجه برسید که ناتوان و شکست‌خورده‌اید مغز شما این را مانند یک فرمان و دستور تلقی کرده و به‌تمامی اعضای بدن شما از غدد گرفته تا دستگاه گردش خون و تنفس و سیستم حرکتی فرمان می‌دهد که خود را بافرمان شکست تطبیق داده و مطابق آن عمل کنند و این شمارا وارد یک حلقه معیوب می‌کند که نتایجی دائماً بدتر و بدتر برایتان حاصل می‌کند. درحالی‌که پیروزمندان با دادن فرمان پیروزی، تمامیت وجودی خود را به سمت پیروزی نشانه می‌روند. امروزه ثابت‌شده که تفکر ما مستقیماً بر سیستم بدن ما مؤثر است یعنی به‌محض آنکه ما فکر منفی و ذهنیت بدی داشته باشیم عملکرد غدد درون‌ریز بدن و همین‌طور دیگر ترجمان‌ها، از این ذهنیت تبعیت می‌کنند و با اختلال در عملکرد طبیعی هورمون‌ها و مواد ضد استرس و هیجان در بدن، ما به افسردگی و احساس منفی شدیدی دچار می‌شویم و در این سیر به جسم خود نیز ضربه می‌زنیم.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">شاید بتوان گفت که کامپیوتر یا رایانه عبارت از سطح نیمه هشیار ذهن است که دستگاه کنترل خودکار بدن ما است و اعمالی مانند کنترل تنفس، ضربان قلب و جمع‌کردن اطلاعات در بانک حافظه را بر عهده دارد. بیلیون‌ها اطلاعاتی که به بانک حافظه رایانه داده می‌شود همان‌جا نگهداری می‌شود و هیچ‌کدام نمی‌توانند از این حافظه پاک شوند و این را دو جراح بهنام‌های دکتر پن فیلد و دکتر روبرت در موسسه بررسی بیماری‌های عصبی در مونترال نیز ثابت کردند. آن‌ها نشان دادند که با تحریک سلول‌های مغز، صفحه‌های گذشته با همان شدت و با همان صداها، رنگ‌ها و بوها در بیماران مجدد زنده می‌شود. در هرلحظه از زندگی، ما برنامه‌ای به رایانه خود می‌دهیم که به نفع یا ضرر ما انجام دهد. رایانه تنها وظائفی را که ما برایش تعیین کرده‌ایم به‌خوبی انجام می‌دهد و تنها کار او، پیروی از دستورات ماست.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">دانشمندان اتفاق‌نظر دارند که سیستم عصبی انسان نمی‌تواند فرق بین یک رویداد واقعی و تخیلی را به‌طور روشن و با ذکر اختلافات جزئی آن‌ها بیان کند. پس بسیاری از تصمیمات روزمره ما نه بر اساس حقایق و واقعیات بلکه بر اساس اطلاعاتی گرفته می‌شود که رایانه ما آن‌ها را به‌عنوان اطلاعات حقیقی به ما تحویل می‌دهد درحالی‌که بسیاری از این اطلاعات توهمی بیش نبوده و تنها تفاسیری غلط از حقایق هستند و درنتیجه منجر به تصمیم‌گیری غلط از حقایق می‌شوند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">RAS یا سیستم فعال‌کننده مشبک (Reticular Activating System)</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">این سیستم تشکیلات تورینه ای است به‌اندازه یک‌چهارم سیب در مغز انسان که وظیفه آن پالایش اطلاعات بخصوصی از میان اطلاعاتی است که به ما می‌رسد. مثلاً اگر شما یک ماشین جگوار قدیمی بخرید، پس‌ازآن وقتی به خیابان می‌روید دائماً ماشین‌هایی از نوع ماشین خود می‌بینید. گویی جگوارها در سطح شهر بیشتر شده‌اند. درصورتی‌که چنین نیست. تنها سیستم RAS شما ماشین‌های جگوار را از میان انبوه ماشین‌های دیگر برمی‌گزیند و به رایانه شما وارد می‌کند. وظیفه RAS نیز همین انتخاب و گزینش اطلاعات است از میان محیط و نتایج عملکردهای شما، با توجه به آنچه شما می‌خواهید.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">مثلاً اگر تصمیم گرفته باشید که فکر کنید همه‌چیز در دنیا خراب است و یا شما آدم بدشانسی هستید، RAS مشغول جمع‌آوری شواهدی مبتنی بر بدشانسی شما از محیط می‌شود و سپس آن‌ها را در اختیار رایانه ذهن شما قرار می‌دهد تا آن‌هم به روش خود به شما ثابت کند که حق با شما است و واقعاً بدشانس هستید. درحالی‌که پیروزمندان به RAS وظیفه متفاوتی واگذار می‌کنند. RAS آن‌ها شواهدی مبتنی بر هوشمندی، توانمندی، موفقیت و قدرت آن‌ها را از محیط برمی‌گزیند تا به آن‌ها ثابت کند که پیروزند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پس می‌بینید این‌که شما احساس پیروزی و شکست کنید به‌طور کامل در دست خود شما است و تنها بستگی به چگونگی برنامه‌ریزی رایانه ذهن توسط خودتان و تصمیم‌هایی دارد که با توجه به اطلاعات رایانه خود می‌گیرید. پس شما هم می‌توانید به پیروزمندان بپیوندید فقط کافی است بخواهید.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><h3 style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: #0000ff;">نتایج علمی</span></font></h3><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">انسان‌های موفق خودپنداری خود را کنترل کرده و اطلاعات رایانه خود را همان‌طور که می‌خواهند تغییر می‌دهند. آن‌ها دنیای خود را وسعت می‌بخشند و می‌دانند که اضطراب، خصومت، غم و اندوه عوامل منفی هستند و تخریب‌کننده تصورات خلاق و سازنده می‌باشند. آن‌ها می‌دانند که رایانه آن‌ها فرقی میان من حقیقی و آن‌کسی را که من می‌خواهم باشم قائل نیست.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">دانشمندان دریافته‌اند وقتی‌که ما خود را لبریز از خودپنداری مثبت و تفکر مثبت می‌سازیم ماده‌ای در مغز ما ساخته می‌شود به نام اندورفین که توسط جریان خون به‌تمامی بدن منتقل می‌شود و احساسی از وجد و شادی وصف‌ناشدنی در ما پدید می‌آورد. پیروزمندان پیوسته بانشاط، پرانرژی و سرزنده‌اند زیرا با داشتن تفکرات مثبت پیوسته مسرور از ترشح مداوم اندورفین در سیستم حیاتی خود هستند. پس اجازه ندهیم تحت هیچ عنوان تفکرات منفی و تصور شکست به ذهن ما راه یابد!</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این روزها مبادا به توهمات منفی اجازه دهید که رایانه شمارا آلوده سازند. شاید یادآوری این نکته لازم باشد که هنوز هم جامعه بهترین پاداش‌های خود را به بهترین‌های خود هدیه می‌دهد و این بهترین‌ها نوابغی هستند که نبوغ آن‌ها استعداد فراوانی است که در تلاش کردن و پشتکار از خود بروز می‌دهند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">این عبارت را که گفته یکی از انسان‌های موفق قرن ماست از خاطر نبریم: “از تحصیلات، کاری در جهان ساخته نیست زیرا دنیا پر از انسان‌های تحصیل‌کرده ولی شکست‌خورده و ناامید است. از استعداد هم کاری در جهان ساخته نیست زیرا انسان‌های بااستعداد فراوانی وجود دارند که مأیوس و شکست‌خورده‌اند. حتی از نبوغ هم کاری ساخته نیست زیرا اصطلاح “نابغه آسا و پاس” تقریباً به شکل یک‌ضرب المثل درآمده است.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تنها چیزی که کیفیت حقیقی زندگی انسان‌ها را مشخص می‌سازد همانا مفهوم طلایی پشتکار است.” در پایان نیز اگر شما حتی تا این لحظه تلاشی شایسته برای دستیابی به هدف خویش صورت نداده‌اید این پیام ما به شماست که هیچ گاه دیر نیست زیرا “هر جا که اراده‌ای هست راهی هم هست.</font></p> <p style="text-align: justify;">” برگزیده از مقاله ” موفقیت تحصیلی و بهره گیری از تمام مغز برای مطالعه” نوشته دکتر آیدین پورمسلمی</p> </div> text/html 2018-08-21T06:22:50+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران صفات شخصیتی ... مک کری و همکارانش http://kode1.ir/post/1274 <font size="2" face="Mihan-Koodak"><strong>صفات شخصیتی</strong> به خصوصیات دائمی ای گفته می شود که یک فرد در اکثر مواقع از خود نشان می دهد. به طور کلی نیز می توان گفت که صفات شخصیتی اغلب از رفتار استنباط می شوند. شخصیت یک انسان از سن سه سالگی شروع به تثبیت شدن می کند و در سن پنجاه سالگی به سوی سفت شدن می رود. هم چنین از پنجاه سالگی به بعد شخصیت انسان پخته تر می شود و دارای درک و شعور بالایی می گردد. اما <span style="color: #ff0000;"><strong>"</strong><strong>صفات شخصیتی"</strong></span> شامل چه رفتارهایی می تواند باشد.<br></font><h2><font size="4" face="Mihan-Koodak">چندبعدی بودن شخصیت انسان در علم روانشناسی</font></h2><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">در جامعه امروزی روانشناسان شخصیت انسان را در پنج بعد مورد ارزیابی قرار می دهند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ol><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">برون گرایی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">سازگاری</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">وظیفه شناسی(وجدان)</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">روان رنجوری</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">استقبال از تجربه</font></li></ol><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">اما با این حال نظریه پردازان<strong> صفات شخصیتی</strong> سعی دارند، تعداد این صفات را به طور دقیق تر مشخص کنند.&nbsp; در این&nbsp; راستا نیز می توان به فهرست چهار هزاری <strong>صفات شخصیتی</strong> گوردون آلپورت، پرسش نامه 160 عامل شخصیت ریموند کاتل و هم چنین نظریه سه عامل هانس ایسنک اشاره داشت. اما باز هم از نظر بسیاری از محققین نظریه کاتل خیلی پیچیده و نظریه اسنک بسیار محدود تلقی شد. بر همین اساس نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت صورت گرفت که در آن صفات برجسته شخصیت مورد بررسی قرار می گیرد.</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><h2><font size="4" face="Mihan-Koodak">مهم ترین صفات شخصیتی در یک انسان</font></h2><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">استقبال از تجربه یکی از صفات شخصیتی&nbsp;</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">این نوع شخصیت ها بیش تر<a title=" افراد ماجرا جو" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6633853/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF#h_97585225491534396669024"><span style="color: #0000ff;"><strong> افراد ماجرا جو</strong></span></a> و خلاق را شامل می شود. به گونه ای که این افراد شامل ویژگی هایی مانند تخیل و بینش هستند و با برخورداری از این ها طیف علاقه گسترده تری از دیگران را نیز دارا هستند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افرادی که از تجربه استقبال می کنند:</font></h4><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">ماجراجو</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">خلاق</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">آماده انجام چالش های جدید</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به فکر کردن در باره مفاهیم انتزاعی</font></li></ul><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">اما افراد تجربه گریز:</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از تغییر</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم لذت بردن از چیزهای جدید</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">مقاومت در برابر ایده های نو</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">دارای تخیل ضعیف</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم علاقه به مفاهیم انتزاعی</font></li></ul><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">برون گرایی</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">افراد برون گرا شخصیت اجتماعی تری دارند. به گونه ای که این اشخاص شخصیت تحریک پذیر، پر حرف ،جسوری دارند و هم چنین به راحتی ابزار احساسات می کنند. برون گرا ها برعکس درون گراها&nbsp; از بودن در جمع لذت می برند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افراد برون گرا</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">لذت بردن از مرکز توجه بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به شروع گفت و گو</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به آشنایی با اشخاص جدید</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">داشتن دوستان و آشنایان فراوان</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">مهارت در دوست یابی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">لذت از در میان جمع بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم فکر کردن پیش از شروع صحبت</font></li></ul><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات درون گراها</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از مرکز توجه بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به تنها بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">احساس خستگی پس از معاشرت زیاد</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">سخت بودن شروع گفت وگو در میان جمع</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از حرف های روزمره</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">فکر کردن پیش از صحبت</font></li></ul><ul><li> <h3 id="h_97585225491534396669024"><font size="2" face="Mihan-Koodak">وجدان( وظیفه شناسی) از صفات شخصیتی در افراد</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">اشخاص با وجدان یا به اصطلاح وظیفه شناس افرادی با ملاحظه هستند. این چنین انسان هایی قادر به کنترل هیجان های لحظه ای شان هستند و رفتارهای هدفمندی از خود نشان می دهند.صفات شخصیتی این افراد شامل منظم و مرتب بودن و توجه به جزئیات نیز می شود.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4 id="h_925161080261534396801034"><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افراد با وجدان</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">برخورداری از برنامه ای منظم و مشخص</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">اختصاص زمانی برای کسب آمادگی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">اتمام وظایف مهم در سریع ترین زمان</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">توجه به جزئیات</font></li></ul><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">اما ویژگی افراد با وظیفه شناسی پایین</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">رها کردن کارها به صورت نیمه تمام</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از برنامه ریزی و ساختار</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">به تعویق انداختن وظایف مهمشان</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">شلخته</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم امانت داری خوب</font></li></ul><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">سازگاری مورد چهارم از صفات شخصیتی</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">از بازرترین صفات این افراد می توان به توانایی بالا در جلب در اعتماد دیگران، نوع دوستی ، محبت، همدلی، همکاری و سایر ص<strong>فات خوب اجتماعی</strong> اشاره داشت.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افراد سازگار</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">لذت بردن از یاری رساندن به دیگران</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به معاشرت با دیگران</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">اهمیت دادن به دیگران</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">همکاری و همدلی کردن با افراد مختلف</font></li></ul><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">روان رنجوری از صفات شخصیتی</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">این نوع صفت شخصیتی با غم، بی ثباتی عاطفی و دمدمی مزاجی توصیه می شود. افرادی که روان رنجوری بالایی دارند معمولا غم، زود رنجی، تغییر خلق و خو ،<a title=" اضطراب " href="https://www.yjc.ir/fa/news/6633853/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF#h_925161080261534396801034"><span style="color: #0000ff;"><strong> اضطراب</strong> </span></a>را بیش از افراد دیگر تجربه می کنند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات اشخاص با روان رنجوری بالا</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">میزان استرس بالا</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">نگران و مضطرب در مورد برخی مسائل</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">ناراحتی سریع از مسائل</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">تغییرات شدید خلق و خو</font></li></ul><ul><li><h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">فراد با روان رنجوری پایین</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">داشتن ثبات عاطفی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">توانایی مقابله با استرس</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">احساس ناراحتی و افسردگی کم تر</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">داشتن آرامش</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم نگرانی بیش از حد</font></li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">این پنج مورد از <strong>صفات شخصیتی</strong> جهانی هستند و این در یافته ای مک کری و همکارانش به خوبی روشن است. هم چنین با انجام مطالعه ای بر روی 50 فرهنگ مختلف مشخص شده که این پنج بعد به طور صحیح شخصیت افراد را توصیف می کنند.</font></p> text/html 2018-08-13T03:56:03+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران چگونه با فرزند نوجوانمان ارتباط موثرتری برقرار کنیم؟ http://kode1.ir/post/1273 <font size="4" face="Mihan-Koodak">بسیاری از والدین فکر می کنند، فرزند نوجوان شان مانند کتاب در بسته ای است که قفلی نیز بر آن زده شده است. این<strong> والدین</strong> فکر می کنند که شناخت فرزند نوجوانشان و صحبت کردن درباره زندگی آنان غیر ممکن است. </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<strong>صحبت کردن</strong> والدین با فرزند نوجوان شان و دانستن مسائل زندگیش، یکی از بهترین راه های محافظت از او در برابر خطرات است،<u> جاسوسی و <strong>تجسس کردن</strong> در زندگی فرزند بهترین راه کسب اطلاعات درباره شرایط او نیست.</u></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">اگر نوجوان از تجسس کردن والدین در زندگی اش مطلع شود، نه تنها ناراحت می شود، بلکه اطمینان و اعتمادش نسبت به والدین از بین می رود.</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">والدین باید ارتباط خود را با فرزند خود از دوران کودکی آغاز کنند،دوران کودکی شروع مناسبی برای داشتن یک رابطه والد- فرزندی مناسب و دوستانه است. <br></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">هر چه فرزندان بزرگ تر شوند، ایجاد یک رابطه ایمن و دوستانه والد- فرزندی دشوارتر می شود. <br></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">به عبارت دیگر <u>حفظ یک رابطه والد - فرزندی با یک نوجوان آسان تر از تشکیل آن است</u>، به خصوص زمانی که هیچ نوع رابطه ای پیش از این وجود نداشته باشد.</font> </p><h3><font size="4" face="Mihan-Koodak">زمینه های مشترک را پیدا کنید:</font></h3><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;پدر و مادر باید موضوعات و فعالیت هایی را که آنها و فرزندشان به طور مشترک به آن علاقه مند هستند را بیابند؛ صحبت کردن درباره مسائل و موضوعاتی که هر دو طرف به آنها علاقه مند هستند آسان تر است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font size="4" face="Mihan-Koodak">زمان بیشتری را با فرزند سپری کنید:</font></h3><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;نگرانی بسیاری از نوجوانان نبود وقت کافی برای صحبت کردن با والدین است گفت: بسیاری از <strong>نوجوانان</strong> احساس می کنند به دلیل اینکه والدینشان همیشه سرکار هستند و یا به کار دیگری مشغول هستند، نمی توانند با آنها صحبت کنند</font>.</p> text/html 2018-07-31T08:18:45+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران نتایج آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی http://kode1.ir/post/1272 <div style="font-size: 22px;" class="news-title"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نتایج آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 98ـ1397 اعلام شد.</font></div><font face="Mihan-Koodak"> <br> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="col-md-6" style="margin-top:5px;" align="center"> <font face="Mihan-Koodak"><img style="border: 6px solid #000;" src="http://sampad.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=fe534863c456b4f668cac81532864023" width="400"></font> </div><font face="Mihan-Koodak"> <br> </font><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="1" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">اعلام نتایج این آزمون از طریق </span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt">نشانی </span><a href="http://azmoon.medu.ir"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="color:blue">azmoon.medu.ir</span></span></a><span style="font-size:14.0pt"> انجام می‌گیرد و لازم است داوطلبان با درج کد ملّی و رمز ورود به پنل شخصی خود در پورتال همگام وارد سامانه شده و از نتایج خود مطّلع شوند. </span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="1" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">زمان دریافت درخواست‌های تجدیدنظر برای پذیرفته‌نشدگان این آزمون متعاقباً از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً به جز فهرست اصلی قبول‌شدگان، فهرست ذخیره‌ای‌ برای دبیرستان‌های دورۀ دوم استعدادهای درخشان اعلام نخواهد شد.</span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">توجه : در صورت نداشتن رمز همگام به مدیر مدرسه یا کارشناس فناوری اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه نمایید. </span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">به اطلاع می‌رساند، کارنامه فقط برای داوطلبانی صادر می‌گردد که در هیچ یک از اولویت‌های انتخابی خود در هر سه نوع مدرسه (مدارس استعدادهای درخشان، دبیرستان و هنرستان نمونه دولتی) پذیرفته نشده باشند،&nbsp; زمان مشاهده و دریافت کارنامه برای این دسته از داوطلبان متعاقباً اعلام خواهد شد . </span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size:14.0pt">قابل توجه پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان:</span></strong></span></font></p><ul><li dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">برای پذیرفته‌شدگان مطابق دستورالعمل کارنامه صادر نخواهد شد . </span></span></strong></span></font></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">به منظور ثبت نام، لازم است حدّاکثر تا پایان مردادماه، با همراه داشتن مدارک (شناسنامه، کارنامۀ قبولی پایۀ هشتم و نهم و دیگر مدارک مورد نیاز) به مدرسۀ محلّ پذیرش خود مراجعه نمایید. نشانی مدرسه محل پذیرش خود را می‌توانید از ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان یا ناحیۀ محلّ تحصیل خود و یا از ادارۀ استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان استان خود دریافت کنید. عدم مراجعه به مدرسۀ محلّ پذیرش در مهلت تعیین‌شده، به معنی انصراف شما از تحصیل در آن مدرسه خواهد بود.</span></span></font></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt">انتقال بین مدارس استعدادهای درخشان در داخل یک شهرستان، حتّی در صورت دارا بودن نمرۀ کف قبولی مدرسۀ مقصد، در سال اوّل پذیرش اکیداً ممنوع است. انتقال در سنوات و <span style="color:black">پایه‌های بالاتر</span> نیز، تنها در صورت دارا بودن نمرۀ کف قبولی مدرسۀ مقصد و سایر شرایط مورد نیاز امکان‌پذیر خواهد بود؛ امّا متقاضیان انتقال به شهرستان یا استان دیگر، باید پس از ثبت نام اوّلیّه در مدرسۀ محلّ پذیرش فعلی، مطابق ضوابط انتقال نسبت به ارائۀ درخواست اقدام نمایند.</span></span></font></li></ul> text/html 2018-07-01T04:46:42+01:00 kode1.ir نورالدین آهنگران گل= هدیه= شادی http://kode1.ir/post/1271 <p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;گل ها و گیاهان را راهی ساده برای رسیدن به <strong>آرامش </strong>و نوازش روح و روان</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> با <strong>کاشتن گل و گیاه</strong> و یا حتی هدیه دادن و گرفتن، می توان بیش از هر چیزی شادی، آرامش، مثبت اندیشی، دوری از غم و غصه و طراوت دریافت کرد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">تماشا کردن گل و گیاهان و لذت بردن از آن سبب می شود تا خلق و خوی افراد تغییر کند و به حالت طبیعی خود بازگردد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">دریافت یا هدیه دادن یک شاخه گل در نگاه اول سبب لبخند در فرد شده و همچنین ایجاد احساس شادی و سرزندگی در همه افراد در هر گروه سنی نیز می شود.</font> </p><p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 10px auto; display: block;" title="گل، هدیه خدا از بهشت" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/4/6/8230826_785.jpg" alt="گل، هدیه خدا از بهشت" align="" width="374" height="262"></p> <p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;افرادی که در محیط پیرامون خود گل و گیاه نگهداری می کنند، 2 تا 4 برابر بیش تر از دیگران آرام، مهربان، شاد و سرزنده هستند و می توانند این حس خوشایند را به دیگر افراد منتقل کنند، ضمن اینکه تبادل گل و گیاه بین افراد سبب سهولت در برقراری ارتباط میان همسران، فرزندان و والدین می گردد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">گل های با رنگ صورتی، سفید و بنفش حس آرامش و گل های قرمز، زرد و نارنجی حس هیجان و سرزندگی را در افراد القاء می کنند.</font></p> <p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 10px auto; display: block;" title="گل، هدیه خدا از بهشت" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/4/6/8230870_400.jpg" alt="گل، هدیه خدا از بهشت" align="" width="395" height="277"></p> <p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;گل و گیاه نه تنها بر احساسات شخصی افراد اثر مثبت می گذارند، بلکه روی رفتارهای بیرونی و اجتماعی افراد هم تاثیر بسزایی دارند.</font></p>