تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب دروس دیگر
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

برای دانلود روی کلمه ادبیات کلیک فرمایید.

طبقه بندی: دروس دیگر،  (متوسطه اول)7و8و9،  ششم دبستان،  پنجم دبستان،  چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 14 آذر 1393

هر جمله تشکیل میشود از چند کلمه که روی هم دارای معنی باشند

مثلا ( علی مشقهایش را نوشت) یک جمله است

هر جمله قسمتهایی دارد که در زیر توضیح داده می شود

 

فعل: کلمه ای است که انجام شدن کار یا روی دادن حالتی را نشان می دهد

در جمله ی بالا نوشت فعل است چون نشان میدهد که کاری انجام شده است

نکته:همه ی جمله ها فعل دارند و جمله بدون فعل معنی نداردادامه مطلب
طبقه بندی: دروس دیگر،  پنجم دبستان،  چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 14 آذر 1393
برخی از فعل ها برای ساختن یک جمله دستوری علاوه بر نهاد

 به مفعول نیز نیاز دارند .

مفعول اسم یا گروه اسمی یا ضمیری است که

قبل از حرف نشانه « را » می آید .

لطفاً به فعل های زیر توجّه کنید .

گروه الف : است ، بود ، شد ، ( گشت و گردید در معنای شدن )

گروه ب : اندیشید ، رنجید ، جنگید ، ترسید ، گریخت ، چسبید ، بالید ، گروید

گروه ج : آورد ، انداخت ، برافراشت ، بست ، پاشید ، پسندید ، پوشید، تراشید

            جوید ، چشید ، خواست ،  دانست ، دوخت ، شست ، فرستاد ، کاشت

            گذاشت ، لیسید ، مکید ، نواخت ، نوشت ، یافت ، ....

فکر می کنید فعل های کدام گروه ، برای ساختن جمله  علاوه بر نهاد

 به مفعول نیز نیاز دارند ؟     برای تشخیص ، از این پرسش استفاده کنید :

چه کسی را ( چه چیزی را ) + فعل ؛ اگر پرسش قابل طرح باشد ، جواب 

پرسش شما مفعول خواهد بود .

 الف ) پرویز لباسش را پوشد .   چه چیزی را پوشید؟ لباسش را    

ب ) برادرم دوست خود را به مکّه فرستاد . چه کسی را فرستاد ؟ دوست خود را

ج ) پدرم قایقی خرید .     چه چیزی را خرید ؟ قایقی را

پس فعل های گروه ج برای ساختن جمله علاوه بر نهاد به مفعول نیز نیاز دارند.
طبقه بندی: دروس دیگر،  چهارم دبستان،  پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1393

دانلود نکات مهم و خلاصه درس مطالعات اجتماعی

پایه ششم فصل 1 تا 6

درس 1 تا 12
طبقه بندی: دروس دیگر،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 1 آذر 1393
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393

در متن‌های ادبی ودر شعروجاهایی که صورت ریاضی عدد، مورد نظر نیست؛ اعدادبا حروف نوشته می شوند.

الف) اعدادی که با حروف نوشته می‌شوند:

1. اعداد طبیعی یا ترتیبی که در وسط اجزای آن«و» نمی‌آید، با حروف نوشته می‌شود. مانند:

دوازده، بیست، نود،دویست،هزار، نهصد هزارادامه مطلب
طبقه بندی: دروس دیگر، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393
واژه هایی که هم نوشتن آن ها به یک شکل و هم تلفظشان یکسان است لیکن در معنا متفاوت اند, هم آوا , هم نویسه نام دارند.

 مثال:

 شیر:حیوان جنگل / شیر:شیر خوراکی

 - بادیه: بیابان / بادیه: ظرف

آن یکی شیر است اندر بادیه کادم می خورد          وان یکی شیر است اندر بادیه کادم می خوردادامه مطلب
طبقه بندی: دروس دیگر، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393
باز باران
با ترانه
با گهرهای فراوان
میخورد بر بام خانه
من به پشت شیشه تنها
ایستاده در گذرها
رودها را افتاده
شاد و خرم


ادامه مطلب
طبقه بندی: دروس دیگر،  نتایج و بازخوردها، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393

واژه های زبانی به منزله ی اعضای جامعه ی انسانی ،با یکدیگر روابطی دارند که به برخی از این روابط که در کتابهای دورهی ابتدا یی آمده اند اشاره می کنیم

شبکه معنایی :به مجموعه ای از کلمات گفته می شد که درباره ی یک موضوع هستند ودر زمینه ای خاص به هم مرتبط اند.

مثل :- زمستان،سرما، برف، بخاری،یخبندان،وسرسره بازی .

-مدرسه، درس،علم،مدیر،کلاس،گچ،ریاضی،ورزش،فارسی ،معاون،قبولی،تجدیدی ودفترحضوروغیا ب

- فداکاری، شجاعت ،از خود گذشتن ،وجان بازی . – دهقان ،مزرعه،آب ،کشت وبذر.

- مسافرت ،سفر،چمدان،پول ،نوع وسیله ی نقلیه،، و....به یاد تمام آنچه برای یک سفر نیاز است می افتیم

- باران،شکوفه،فصل بهار،ابر،چمنزار،سبزه،نوروزوعمو نوروز.

کلمات هم آوا هم نویسه :به کلماتی گفته می شود که از لحاظ آوایی وهم از نظر نوشتاری یکسان باشند.در ادبیات به این نوع رابطه،« جناس تام » نیز می گویند.

مثا ل : –گور (گورخر) گور (در معنای فبر ) --شیر (جنگل 9شیر (نوشیدنی) –شور (مقابل هیجان )

شور مقابل (هیجان )—الف:در خانه باز است ب :باز پرنده ای شکاری است .

الف: غذا امروز شور بود . ب:مردم با شور وشادی دور پرچم حلقه زده بودنادامه مطلب
طبقه بندی: دروس دیگر،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393
در زبان فارسی برخی از کلمه ها به دو صورت خوانده می شود.
 به این گونه واژه ها در اصطلاح ادبی واژه های « دو تلفظی» می گویند.مثال: در ادامه مطالب


ادامه مطلب
طبقه بندی: دروس دیگر،  (متوسطه اول)7و8و9،  ششم دبستان،  پنجم دبستان،  چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 17 آبان 1393

درس اول

1-نظم و هماهنگی میان پدیده های جهان بیانگر کدام اصل اعتقادی ماست؟

1)توحید                        2)عدل                           3)معاد                           4)گزینه ی 1و2

2-آیه ی « لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » به کدام صفت خدا اشاره دارد؟

1)قدرت خدا            2)یگانگی خدا                  3)نظم جهان                      4)عظمت خدا

3-این سخن از کیست؟ « پسر عزیزم ! بدان که اگرپروردگار تو شریکی داشت ، پیامبران او نیز نزد تو می آمدند.»

1)امام حسین (ع) 2)امام علی (ع)                           3)امام حسن (ع)                         4)امام کاظم (ع)  

4-این آیه به کدام صفت الهی اشاره دارد؟ «اگر غیر از الله خدایان دیگری بودند ، آسمان ها و زمین به هم می ریخت ؟»

1)یکتایی                       2)قدرت                             3)مغفرت                      4)رحمت

5-با توجه به گزینه ها ، فرمایش امام علی (ع) به فرزندش درباره ی یگانگی خداوند را کامل کنید.

« اگر خدا ی تو شریکی داشت ، .................................................

1)نظم جهان به هم می ریخت                                 2)پیامبران او نزد تو می آمدند.                             

3)زمین و خورشید به هم برخورد می کردند.              4)هیچ کدام 

6-کدام یک از آیات زیر مربوط به یکتا بودن خداوند است؟

1)وَقولوا للنّاسِ حُسنا                                2) لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا                       

3)اِهدِنَاالصّراطَ المُستَقیم              4) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ

 

درس دوم

1-دلیل نزول سوره ی کافرون بر پیامبر چه بود؟

1)پیشنهاد سران قریش در مورد پرستش خدایان            2)پیشنهاد سران قریش برای صلح با پیامبر                          

3)قبول آیین پیامبر توسط کافران                            4)قبول آیین کافران توسط پیامبر 

2-پیامبر اکرم (ص) کجا سوره ی کافرون را برای مردم قرائت فرمود؟

1)مسجد الاقصی             2)مسجدالحرام                            3)مسجد النّبی             4)مسجد قبا

3- خدا در قرآن ، چه کسی را پدر خدا پرستان نامیده است؟

1)حضرت موسی  (ع)     2)حضرت عیسی  (ع)         3)حضرت ابراهیم (ع)      4)حضرت محمّد  (ص) 

4-این سخن از کیست؟ « پناه بر خدا که بخواهم چیزی را همتای او قرار دهم .»

1)حضرت محمد (ص)    2)حضرت ابراهیم (ع)        3)حضرت عیسی  (ع)     4)حضرت امام حسین (ع) 

5-مفهوم سوره ی «کافرون » در رابطه با کدام یک از موارد زیر است؟

1)هماهنگی و نظم جهان 2)زندگی پس از مرگ          3)مبارزه با کافران            4)تنها خدا را پرستیدن

6-خدا در قرآن کریم حضرت ابراهیم (ع) را چه نامیده است؟

1)انسان کامل                 2)پدر خدا پرستان                  3)خاتم الانبیاء           4)سرور آزادگان

 درس سوم

1-اولین مرحله ی زندگی انسان کدام است ؟

1)مرحله ی جنینی               2)مرحله ی نوزادی              3)مرحله ی کودکی        4)مرحله ی نوجوانی

2-از نظر قرآن کریم زندگی برتر در کدام گزینه است؟

1)دوره ی جوانی             2)دوره نوجوانی                         3)زندگی دنیا              4)جهان آخرت

3-زندگی اصلی ما در ...................... خواهد بود.

1)جهان آخرت           2)جهان آفرینش                     3)جهان دوزخ        4)جهان برزخ

 4-کسانی که به قیامت شک دارند، کدام صفت خداوند را نادیده می گیرند.

1)قدرت             2)مغفرت                         3)یکتایی                       4)رحمت 

5-مراحل زندگی انسان در کدام گزینه  با ترتیب درستی بیان شده است؟

1)کودکی-جوانی-نوجوانی                      2)بزرگ سالی-جوانی-نوجوانی                          

3)جنینی-کودکی-نوجوانی                  4)نوجوانی-کهنسالی-بزرگ سالی 

درس چهارم

1-خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟

1)یَومُ الحِساب                2)یَومُ الدّین                     3)یَومُ القِیامَه               4)یَومُ الجَزا 

2-بسیاری از گناهان آدمی به علّت ................................ می باشد.

1)ضعف ایمان                2)از یاد بردن روز قیامت     3)ترس از خدا        4)گزینه ی 1و2

3-بسیاری از ایات قرآن کریم ، درباره ی ........................ است.

1)جهاد درراه خدا           2)قیامت                            3)کافران                4)بهشت  و جهنم 

4-کدام یک از سوره های زیر مربوط به جهان آخرت نیست ؟

1)زلزال             2)تکویر                             3)توحید                            4)قیامت   

5-چرا در قرآن بارها از روز قیامت یاد شده است ؟

1)تا یگانگی خداوند را ثابت کند                          2)تا انسان های نیکو کار معرفی شوند

3)تا انسان ها به انجام کارهای نیک تشویق شده و گناه نکنند.           4)تا مردم را زا قیامت بترساند. 

 

درس پنجم

1-این حدیث از کیست؟ « هرکس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است.»

1)امام حسین (ع)    2)امام علی (ع)                3)امام حسن (ع)             4)امام کاظم (ع) 

 

2-کدام گزینه به معنای دوستی با مومنان و دوست داران خداوند است؟

1)ولایت                        2)توکّل                      3)تولّی                        4)تبرّی

3-آیه ی 29 سوره ی فتح به چه موردی اشاره می کند؟

1)نماز             2)امر به معروف و نهی از منکر      3)جهاد در راه خدا         4)تولّی و تبرّی  

4-در کشور ما کدام روز به عنوان روز ملّی مبارزه با استکبار نام گرفته است؟

1)13آبان                 2)22بهمن                    3)12فروردین           4)9دی  

5-صفوان از یاران کدام امام معصوم بود؟

1)امام کاظم (ع)         2)امام علی (ع)         3)امام حسن (ع)       4)امام حسین (ع) 

6-کدام پادشاه به مخالفت با امام موسی کاظم (ع) پرداخت؟

1)معاویه            2)هارون الرشید            3)هشام بن عبدالملک           4)مأمون عباسی  

7-شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل با کدام یک از موارد زیر هم خوانی دارد؟

1)تولّی       2)ولایت                    3)امربه معروف                   4)تبرّی  

8-براساس آیه ی شریفه ی « مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ » وظیفه ی ما مسلمانان چیست؟

1)امربه معروف و نهی از منکر       2)اعتقاد به قیامت                                   

3)تنها پرستیدن خداوند            4)تولّی و تبرّی   

درس ششم

1-دهم محرم سال 61 هجری چه اتّفاقی افتاد؟

1)معاویه از دنیا رفت                 2)شهادت امام حسن مجتبی  (ع)                          

3)قیام امام حسین  (ع)              4)شهادت امام حسین  (ع) 

2-کدام شخصیت به عنوان نوجوان روز عاشورا شناخته می شود؟

1)حضرت زینب  (س)     2)حضرت ابوالفضل  (ع)     3)حضرت قاسم  (ع     4)حضرت علی اصغر  (ع) 

3-هدف از قیام امام حسین (ع) چه بود؟

1)اصلاح امّت پیامبر(ص)               2)امر به معروف و نهی از منکر                             

3)برپایی نماز               4)هرسه گزینه  

4-امام حسین (ع) درباره ی چه کسی فرمود : « وای بر اسلام که گرفتار چنین حاکمی شود.»

1)معاویه              2)یزید                 3)شمر                    4)هارون  

5-امام حسین (ع) و یارانش در چه تاریخی به شهادت رسیدند؟

1)نهم محرم سال 61 هجری                     2)دهم محرم سال 61 هجری                   

3)دهم محرم سال 60 هجری                    4)یازدهم محرم سال 61 هجری

6-متن زیر مربوط به کدام یک از افراد زیر است ؟

« در سال 60 هجری به حکومت رسید .اهل کارهای زشت و ناپسند بود . به نماز اهمّیّت نمی داد و آشکارا دین اسلام و پیامبر اکرم (ص) را مسخره می کرد و فساد او در مردم نیز اثر گذاشته بود.»

1)معاویه                2)هارون              3)یزید           4)ابوسفیان  

درس هفتم

1-آیه ی « إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا » به چه چیزی اشاره می کند؟

1)عیب جویی نکردن مومن از برادر مومن خود .           2)سر سختی مومنان در مقابل مشرکان                   

3)دور کردن اهل بیت پیامبر از ناپاکی ها توسط پیامبر       4) دور کردن اهل بیت پیامبر از ناپاکی ها توسط خداوند

2-بهترین راه هدایت چیست؟

1)امر به معروف     2)نهی از منکر     3)معرفی الگوهای برتر         4) تولّی و تبرّی 

3-کدام مورد نام امام پنجم ما شیعیان می باشد؟

1)امام صادق  (ع)    2)امام کاظم   (ع)    3)امام باقر  (ع)               4)امام جواد  (ع) 

 

درس هشتم

1-درزمان حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان (ع) شناخته می شوند؟

1)مراجع تقلید دینی         2)امام خمینی (ره)      3)دانشمندان مسلمان       4)روحانیون مذهبی

2-در زمان غیبت امام زمان (عج ) ............................. با آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی امورجامعه می پردازد.

1)ولی فقیه    2)رئیس جمهور       3)مراجع تقلید            4)حاکم جامعه

3-امام مهدی (عج) برای ارتباط خود با مردم در دوران غیبت چند نفر را برگزید ند و با اسم معرفی فرمودند؟

1)4                2)3             3)14                4)5  

درس نهم

1-متن زیر درباره ی کدام شخصیّت دینی است؟

«هرگاه مهمانی برای وی می آمد ، به احترام او از جا بر می خاست و اگر مهمان از راه دور آمده بود ، چند قدمی به استقبالش می رفت.»

1)حضرت امام کاظم (ع)              2)حضرت امام رضا (ع)              

3)رسول اکرم (ص)                               4)امام علی (ع)

2- آیه ی شریفه ی «  وَقولوا للنّاسِ حُسنا» به چه موردی اشاره دارد؟

  1)عیب جویی نکردن مؤمن از مؤمن                     2)به نیکی سخن گفتن با مردم                             

3)به یاد قیامت بودن                                            4)مبارزه با دشمنان اسلام

3-این سخن از کیست؟  «هرکس سخن دیگری را قطع کند، گویا به صورتش چنگ زده است.»

1)امام علی (ع)           2)امام کاظم (ع)        3)حضرت محمد(ص)      4)امام حسین (ع)

 http://daftar6.blogfa.com
طبقه بندی: دروس دیگر،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

سوال تستی اجتماعی مرآتطبقه بندی: دروس دیگر،  آزمون،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

دریافت آزمون تستی مطالعات اجتماعی ششم چهاردرس اول(1)

منبع : مدرسه زیبای من
طبقه بندی: دروس دیگر،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 10 آبان 1393
دانلود نمونه سوال چهار جوابی ( تستی )

از کتاب تاریخ

پایه ی پنجم ابتدایی

نوع فرمت : PDF

حجم فایل : 251 کیلو بایت


                                    سرور پیکو فایل : http://aminham.persiangig.com/icon%20myclass4/download-icon-Taktemp%20%2810%29.gif
طبقه بندی: دروس دیگر،  پنجم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:8)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ