تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب درس ریاضی
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395

نسبت: رابطه ی بین دو کمیت را نسبت می گویند 

تناسب: تساوی بین دو نسبت را تناسب می گویند

الف) تناسب مستقیم:

در تناسب مستقیم دو مقدار به گونه‌ای می‌باشند که اگر یکی را n برابر کنیم دیگری نیز  nبرابر می‌شود.

 نسبت: رابطه ی بین دو کمیت را نسبت می گویند 

تناسب: تساوی بین دو نسبت را تناسب می گویند

الف) تناسب مستقیم:

در تناسب مستقیم دو مقدار به گونه‌ای می‌باشند که اگر یکی را n برابر کنیم دیگری نیز  nبرابر می‌شود.

مثال: کارگری برای 8 ساعت کار 4800تومان مزد دریافت می کند . او برای 240ساعت کار، چند تومان مزد دریافت می کند؟

حل)

ب)تناسب معکوس:

در تناسب معکوس اگر یکی از دو مقدار  mبرابر شود دیگری بر m تقسیم می شود.

مثال:8 نفر کاریرا در12 روز انجام می دهند. 4نفرهمان کار را در چند روز انجام می دهند؟

 x× 6= 12×8

ج) تناسب معکوس شکسته:

در تناسب معکوس شکسته یک از کمیتها بعد از مدتی تغییر می کند که برای حل باید تناسب معکوس را برای آن کمیت تغییر یافته نوشته تا به جواب اصلی مساله برسیم.

مثال: 15نفر کاری را در 10 روز انجام می دهند . اگر پس از 2 روز از انجام کار 3 نفر سر کار حاضر نشوندبقیه کار چند روزه تمام میشود؟کل کار در چند روز به اتمام می رسد؟

حل)  مساله را بدین گونه با تغییراتی که انجام شده بیان میکنیم:

15نفر کار را در 8 روز(روزهای باقی مانده)تمام می کنند. 12نفر(چون 3نفر کم شده)در چند روز؟که مانند تناسب معکوس خواهیم داشت:

 x 12=15×8

 تعداد روزهایی که لازم است برای بقیه کار=10

12  =10 +2=کل روزهایی که لازم است برای انجام کار         

د)تناسب مرکب:

در تناسب مرکب بیش از دو مقدار متناسب وجود دارد .

مثال : 5نفر زمینی به مساحت 63 متر را در 14روز خاک برداری می کنند، 12نفر در چند روز زمینی به مساحت 54 متر را خاک برداری می کنند ؟

حل )ابتدا ببینیم 5 نفر زمینی به مساحت 54 متر را درچند روز خاک برداری می کنند ؟تا بعد بگوییم  آن زمین54 متری را اگر 5 کارگر در 14 روز تمام کنند .12 کارگر در چند روز تمام می کنند؟

ابتدا می گوییم 5نفر 63متر در 14 روز.5نفر 54متر را در چند روز.(تناسب مستقیم)

حال می گوییم 5 نفر 54متر را در 14 روز. 12نفر 54 متر را در چند روز. (تناسب شکسته)                                                                     

                                                                                                                         5 ×14=x×12

رابطه انجام یک کار مشخص با نفرات مشخص با سرعت های مختلف:

اگرعلی کاری در   mساعت ،حسن در nساعت وحسین در  pساعت انجام دهند هر سه در ساعت انجام می دهند.

مثال : استخری توسط سه شیر پر می می شود.شیر اولی در 9ساعت شیر دومی در 12و شیر سومی در 15 ساعت پر می‌کنند. اگر سه شیر هم زمان باز باشند استخر در چند ساعته پر می‌شود؟

نسبت ( ratio):

نسبت به معنی پیوستگی، ارتباط، اتصال، خویشاوندی و رابطه میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی ارتباط دقیق و مشخص است و به کمک اعداد بیان می شود.

 ç تناسب (proportion):

تناسب به معنی با هم نسبت داشتن، وجود داشتن رابطه و نسبت میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی بیان تساوی دو نسبت را «تناسب» نامند.

مثال:دربرخی مسایل اگردوکمیت وجودداشته باشد،باافزایش یاکاهش یکی،دیگری  

نیزافزایش یا کاهش می یابد.این مسایل را ازطریق تناسب مستقیم حل می نماییم.

مثال:اگر5کیلوسیب رابه قیمت 1000تومان خریده باشیم.بابت 9کیلوسیب 

                  چه مقدار پول بایدبدهیم؟     

          5×؟=9×1000

                                                1800 =

مثال:دربرخی مسایل افزایش یک کمیت باعث کاهش دیگری شده یاکاهش یکی باعث

افزایش دیگری می شود.این مسایل راازطریق تناسب معکوس حل می نماییم.

مثال:3کارگرکاری رادر24روزانجام میدهند. 6کارگرهمان کار را چندروزه انجام
می دهند؟

6×? = 3×24

12=               

                        کار همزمان دودستگاه یا دونفر

هرگاه یک نفرکاری را در aواحدونفر دوم همان کاررادرbواحدانجام

دهند.درصورتی که هردو با هم اقدام به انجام همان کار کنند؛کل کار از رابطه

زیربدست  می آید.      ( a×b) ÷(a+b)

مثال:یک برنامه نویس کامپیوتربرنامه ای را 6روزه وبرنامه نویس دیگر همان

کاررا 3روزه انجام می دهد،اگر هردو با هم اقدام به انجام این کارکنند،کل

کار   چندروزه انجام خواهد گرفت؟                            (a×b)÷(a+b)
=(6+3)÷(6×3)

9÷18=
2=
منبع:http://fathi5.mihanblog.com/post/archive/1394/12
معلم 5 فتحی
طبقه بندی: درس ریاضی،  (متوسطه اول)7و8و9،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395
قابل توجه دانش آموزان پایه ششم سال تحصیلی جدید
برای دانلود پیش نویس ها بر روی هر فصل در زیر این جمله کلیک کنید

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتمطبقه بندی: ششم دبستان،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

 روش ضرب به کمک کشیدن خط های افقی و عمودی  

به ضرب زیر نگاه کنید اولین عدد 2 می باشد پس 2 خط افقی میکشم

 عدد بعدی ما 3 می باشد در نتیجه 3 خط عمودی رسم می کنیم به طوری که خط های موازی را قطع کنن

حالا نقاط تقاطع بدست آمده  را  شمارش کرده  تا حاصل ضرب به دست بیایید

http://s5.picofile.com/file/8153093700/zzzzzarb111.jpg
طبقه بندی: درس ریاضی،  سوم دبستان،  دوم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1395

   جمع فرایندی(روش شیخ بهایی)   

همانطور  در تصویر زیر می بینید شیخ بهایی نیز هم  از  روشی شبیه جمع و تفریق فرآیندی استفاده می کرد

 

آنچه که  می بینید  جمع  به سبک شیخ بهایی است

که از کتاب خلاصة الحساب شیخ بهایی که در سال 1311 قمری نوشته شده به فارسی برگردانده شده است

این کتاب شامل ده باب سی فصل در ریاضیات پایه، نجوم وسیارات می باشد.
در این روش در جمع چند عدد چند رقمی که زیر هم نوشته شده

 بجای آنکه اعداد از سمت راست جمع زده شوند از سمت چپ جمع زده می شوند.
طبقه بندی: پنجم دبستان،  ششم دبستان،  (متوسطه اول)7و8و9،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1395

  سوالات امتحان ریاضی ششم با پاسخنامهطبقه بندی: درس ریاضی،  ششم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1395

روش شمارش پاره خطها در چهار ضلعی ها


روزی علی از دوستش پرسید : در شكل زیر كه از 3 مربع به طول ضلع واحد تشكیل شده است، چند پاره خط می بینی؟

 

دوست علی پس از شمارش پاره خط ها ، پاسخ داد: 16 پاره خط .
علی گفت:كاملا" درست است.حال اگر 10 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم،جواب برابر چند است؟
مسلما"دوست علی برای شمارش پاره خط ها به زمان بیش تری نیاز داشت.وی چند دقیقه بعد گفت: 121 پاره خط .
علی گفت:درست است .حال اگر 100 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم ،چه طور؟
دوست علی گفت:شمارش پاره خط ها در این حالت ،كار بسیار دشواری است و از عهده ی من خارج است.
علی گفت :اتفاقا" كار ساده ای است! من رابطه ای به دست آورده ام كه با استفاده از آن به راحتی می توان تعداد پاره خط ها را برای شكلی كه از هر تعدادی مربع تشكیل شده باشد به دست آورد.


برای این منظور كافی است: "تعداد مربع ها را با 1 جمع كرده و حاصل را در خودش ضرب كنیم ."


دوست علی گفت:پس با استفاده از این رابطه ، تعداد پاره خط ها در مساله ی قبل برابر  می شود.
علی محاسبه ی دوستش را تایید كرد و هر دو از این كه یك بحث علمی خوب داشته اند ابراز رضایت كردند.
طبقه بندی: درس ریاضی،  پنجم دبستان،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
استانهای کشور در سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان لرستان سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان کهکیلویه و بویراحمد سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان یزد سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان خراسان رضوی سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان گلستان سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان های سمنان و مازندران سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان های خراسان شمالی و جنوبی سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان چهار محال و بختیاری سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان زنجان سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان اردبیل سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان ایــلام سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان گیلان سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان مرکـزی سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان البرز و قزوین سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان تهران سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان فارس سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان آذربایجان غربی سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان اصفهان سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان کرمانشاه سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان قم سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان بوشهر سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان کرمان سال تحصیلی 93-92

دانلود سوالات پایه ششم ابتدایی - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان استان هرمزگان سال تحصیلی 93-92

طبقه بندی: درس علوم،  درس ریاضی،  دروس دیگر،  آزمون،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1394

محاسبه ی اعداد ****

* برای جمع کردن اعداد متوالی از فرمول زیر می توان استفاده کرد.

 1275 = 2 : (51) × (50) = 2 : (1 + 50) × (50)    مجموع اعداد متوالی = 2 : {(1 + تعداد اعداد) × (تعداد اعداد)}

* برای جمع کردن اعداد زوج متوالی از فرمول زیر می توان استفاده کرد.

       506 = 23 × 22 = ( 1+ 22 ) × (22)         مجموع اعداد زوج متوالی = (1 + تعداد اعداد زوج) × (تعداد اعداد زوج)

* برای جمع کردن اعداد فرد متوالی اگر آخرین عدد زوج باشد، از فرمول زیر می توان استفاده کرد.  

  900 = 4 : (60 × 60 )            مجموع اعداد فرد متوالی که آخرین عدد آن زوج = 4 : (تعداد اعداد × تعداد اعداد)

* برای جمع کردن اعداد فرد متوالی اگر آخرین عدد فرد باشد، از فرمول زیر می توان استفاده کرد.

 1296 = (4 : 72) × (1 + 71 )  مجموع اعداد فرد متوالی که آخرین عدد آن فرد = (4 : مجموع دو عدد) × (عدد اول + عدد آخر)

* برای به دست آوردن عدد بزرگ تر از رابطه ی : عدد بزرگ تر 75 = 2 : ( 30 + 120 )  2 : (عدد تفاضل + عدد مجموع)

* برای به دست آوردن عدد کوچک تر از رابطه ی : عدد کوچک تر 45 = 2 : ( 30 120 )   2 : (عدد تفاضلل عدد مجموع) 

25- با استفاده از جدول رو به رو :

 26- با استفاده از روش زیر به شرطی که هر روز دو برابر روز قبل افزایش پولی داشته باشیم. 

480 تومان = روز پنجم  ، 240 تومان = روز چهارم ، 120 تومان = روز سوم  ، 60 تومان = روز دوم ،30 تومان = روز اول

 * برای تبدیل عدد مرکب به عدد اعشاری، عدد ساعت بدون تغییر باقی می ماند و عدد دقیقه را بر60 تقسیم نموده و آن را به اعشاری تبدیل می کنیم.

25/3                      25/0 = --- = --- = ---

* برای تبدیل عدد اعشاری به عدد مرکب، عدد واحد همان عدد ساعت است. ولی عدد دهم را در عدد 6 ضرب نموده تا به دقیقه تبدیل شود.        

18      :  3                          18 = 0/18 = 6 × 3/0                      3/3 ساعت

* برای تبدیل عدد اعشاری به عدد مرکب، عدد واحد همان عدد ساعت است. ولی عدد دهم را در عدد 6  و عدد صدم در عدد 36 ضرب می کنیم.

12   7     2                    72    6     2                   72 = 36 × 2    و     6 = 6 × 1                      12/2 ساعت

* برای تبدیل کسر ساعت به دقیقه و سپس به ثاینه : ابتدا کسر ---  را در عدد 60 ضرب نموده تا به دقیقه تبدیل شود. سپس از عدد مخلوط حاصل، کسر آن را مجدداً در عدد 60 ضرب می کنیم، تا به ثانیه تبدیل شود.         

 40  :  6                 40 = --- = 60 × ---                  --- 6 دقیقه = --- = 60 × ---

 مقدار تقریبی:

بسیاری از اوقات به مقدار دقیق یک کمیت نیازی نداریم، بلکه مقدار تقریبی آن را می خواهیم. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم میزان تولید گندم در کشور در سال 1390 را در اخبار اعلام کنیم. اگر مثلا تولید گندم در این سالkg  946563290 باشد، بیان این عدد در اخبار، از دو جنبه غیر علمی است: یکی این که برای بیننده گفتن این عدد با این دقت لزومی ندارد. دیگر این که خود این عدد هم مشکوک است و به نظر نمی رسد بتوان تولید گندم یک کشور را با این دقت اندازه گیری کرد. بنا براین به جای این عدد بهتر است بگوییم تولید گندم کشور حدود 950 میلیون کیلوگرم بوده است.

* برای بیان مقدار تقریبی یک عدد می توانیم از دو روش قطع کردن و گرد کردن استفاده می کنیم.

روش قطع کردن

در این روش ارقام ایعداد را تا مرتبه ای که از ما خواسته اند نگه می داریم و به جای بقیه ارقام صفر می گذاریم. مثلا اگر عدد 345/2 را با تقریب کم تر از 01/0 قطع کنیم، به عدد 340/2 می رسیم. این مطلب را به صورت زیر نمایش می دهیم:                                   34/2 = 345/2

«ق» مخفف «قطع کردن» است.

مثال: تقریب های زیر را انجام دهید:

 مثال: قطع شده      با تقریب کم تر از 01/0 چند است؟

حل:

 روش گرد کردن:

در این روش ارقام عدد را تا مرتبه ای که از ما خواسته اند نگه می داریم و به جای بقیه ی ارقام صفر می گذاریم. اگر اولین رقمی که صفر می کنیم 5 یا بزرگ تر از 5 باشد، یک واحد به رقم سمت چپ آن اضافه می کنیم.

مثلا اگر عدد 351/2 را با تقریب کم تر از 1/0 گرد کنیم به عدد 300/2 می رسیم، اما چون اولین رقم صفر شده 5 است، یک واحد به رقم سمت چپ آن (یعنی 3) اضافه می کنیم ؛ لذا حاصل تقریب برابر 4/2 است. این مطلب را به صورت زیر نمایش می دهیم:

«گ» مخفف «گرد کردن» است.

مثال: تقریب های زیر را انجام دهید.

  مثال: گرد شده ی      با تقریب کم تر از 001/0 چند است؟

حل:

باید در تقسیم تا 4 رقم اعشار در خارج قسمت جلو برویم. با این که

به 3 رقم اعشار احتیاج داریم، اما چون در روش گرد کردن اولین

رقم حذف شده مهم است، باید یک رقم اضافه تر جلو رویم.

مثال: تمام اعداد طبیعی را بنویسید که گرد شده ی هر یک از آن ها با تقریب کم تر از 10 مساوی 250 باشد.

حل:      254،...،245،246،247

مثال: تمام اعداد طبیعی را بنویسید که قطع شده ی هر یک از آن ها با تقریب کم تر از 10 مساوی 250 باشد.

حل:    259،...،252 ،251، 250

مثال: چند عدد طبیعی وجود دارد که گرد شده ی آن ها با تقریب کم تر از 1000 مساوی 36000 باشد؟

حل: 1000 عدد که عبارتند از:      36499 ، ... ،  35502  ،  35501    ، 35500

مثال: چند عدد طبیعی وجود دارد که قطع شده ی آن ها با تقریب کم تر از 1000 مساوی 36000 باشد؟

حل:1000 عدد که عبارتند از:        36999 ، ... ، 36002   ،36001  ، 36000 

مثال: چند عدد وجود دارد که گرد شده ی آن ها با تقریب کم تر از 10 مساوی 130 باشد؟

حل : بی شمار عدد که بزرگ تر یا مساوی 125 و کوچک تر از 135 هستند.

مثال: با چه تقریبی عدد 994/29 را گرد کنیم تا حاصل 30 شود؟

حل: با تقریب کم تر از 1/0 یا 1 یا 10

*میزان خطا در محاسبه ی تقریبی یک عبارت مساوی است با اختلاف مقدار دقیق و مقدار تقریبی.

مثال: جدول زیر را کامل کنید.

*نکته: در روش قطع کردن  با تقریب کم تر از x میزان خطا همواره کوچک تر از x است.

*نکته: در روش گرد کردن با تقریب کم تر از x میزان خطا همواره کوچک تر یا مساوی    است.

* محاسبه ی تقریبی عبارات اگر اول اعداد را تقریب بزنیم و بعد محاسبه را انجام دهیم، خطاها روی هم جمع می شوند و زیاد می گردند.

مثال: مقدار تقریبی عبارت مقابل را با تقریب کم تر از 1 به روش گرد کردن انجام دهید:

الف) ابتدا تقریب را بزنید و بعد محاسبه را انجام دهید.

ب) ابتدا محاسبه را انجام دهید و بعد تقریب بزنید.

  *اولویت (حق تقدم) اعمال ریاضی

اعمال ریاضی در یک عبارت باید به ترتیب زیر انجام شوند:

1) پرانتز: از داخلی ترین پرانتز

2) ضرب و تقسیم : از سمت چپ

3) جمع و تفریق: از سمت چپ

دقت کنید که در ریاضیات کروشه و پرانتز با هم تفاوتی ندارند و اگر قبل از پرانتزی عمل ضرب باشد می توانیم علامت ضرب را نگذاریم.

مثال: حاصل دقیق عبارات زیر را به دست آورید.

 
طبقه بندی: درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1394

چند ضلعی ها منتظم ****

* شکل های منتظم : به شکل هایی گفته می شود که، اندازه ی تمامی اضلاع و اندازه ی تمامی زاویه هایشان با هم برابر باشد. با توجّه به این ویژگی ها ، مربّع تنها چهار ضلعی است که منتظم خواهد بود.

6 ضلعی منتظم                   5 ضلعی منتظم                        4 ضلعی منتظم ( مربع )             3 ضلعی منتظم ( مثلث متساوی الاضلاع)  

* تعداد خط های تقارن چند ضلعی های منتظم : 

چند ضلع های منتظم به تعداد اضلاعشان دارای خطّ تقارن دارند. بنابر این یک 5 ضلعی منتظم دارای 5 خطّ تقارن است.

* مجموع زاویه های چند ضلعی منتظم از فرمول زیر به دست می آید.

   مجموع زاویه های چند ضلعی منتظم = 180 × ( 2   تعداد اضلاع )

مثال: مجموع زوایای یک هشت ضلعی چند درجه است؟                            1080 = 180 × 6 = 180 × ( 2   8 )

* اندازه ی هر یک از زاویه های چند ضلعی منتظم از فرمول زیر به دست می آید.

140 = 40   180 = ( 9 ÷ 360 )   180                                 اندازه ی یک زاویه چند ضلعی منتظم = ( تعداد اضلاع ÷ 360 )   180

* برای به دست آوردن تعداد ضلع های یک چند ضلعی منتظم از فرمول زیر محاسبه می کنیم.

تعداد اضلاع یک چند ضلعی منتظم                            = 2 + ( 180 ÷ مجموع زاویه ها )

مثال: مجموع اضلاع یک چند ضلعی 900 درجه است. تعداد اضلاع آن را بیابید.                    7 = 2 + 5 = 2 + ( 180 ÷ 900 )

* برای به دست آوردن تعداد قطرهای یک چند ضلعی که از یک رأس می گذرد از فرمول زیر استفاده می شود:

تعداد قطرهای یک چند ضلعی که از یک رأس می گذرد = 3    تعداد اضلاع

* مثال: از یک رأس یک 7 ضلعی چند قطر می گذرد؟

تعداد قطرهای یک هفت ضلعی که از یک رأس می گذرد                            4 = 3 7

* برای به دست آوردن تعداد قطرهای یک چند ضلعی که از همه ی رأس های آن می گذرد از فرمول زیر استفاده می شود:

   تعداد قطرهای یک چند ضلعی = 2 ÷ { تعداد ضلع ها × ( 3  تعداد ضلع ها )}

* مثال: یک شش ضلعی دارای چند قطر است.                                  9 = 2 ÷ ( 6 × 3 ) = 2 ÷ { 6 × ( 3   6 )}

* نکته: تنها 5 ضلعی منتظم که تعداد اضلاع آن با تعداد قطرها و خطوط تقارن آن برابر است.

* به عبارت دیگر یک 5 ضلعی منتظم 5 قطر و 5 خط تقارن دارد.

* زاویه ی خارجی : در هر شکل، با ادامه دادن هر ضلع، زاویه ای ایجاد می شود که به آن زاویه ی خارجی می گویند. در اشکال زیر زوایای خارجی یک مثلث و یک 5 ضلعی را نشان داده ایم.                                                                                                    

* هر زاویه ی خارجی و هر زاویه ی داخلی کنار آن مجانب هستند.

* هر زاویه ی خارجی یک چند ضلعی منتظم مساوی = تعداد اضلاع ÷ 360 می باشد.

* مثال : اندازه ی یک زاویه ی خارجی یک 3 ضلعی، 8 ضلعی،30 ضلعی ، 45 ضلعی، 900 ضلعی و ( شکل های مورد نظر منتظم هستند. )

4/0 = 900 ÷ 360                  8 = 45 ÷ 360                       12 = 30 ÷ 360                      45 = 8 ÷ 360                       120 = 3 ÷ 360

* نکته مهم: محموع زاویه های خارجی هر چند ضلعی برابر با 360 درجه است. بنابراین مجموع زاویه های خارجی یک 7 ضلعی نیز 360 درجه است.
طبقه بندی: درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1394

*- تعریف زاویه : به فضای خالی بین دو نیم خط دارای رأس مشترک ، زاویه می گویند.

*  روش های نمایش زاویه :        A1   و         A    و     A y X

* نیمساز زاویه : نیمساز یک زاویه ، نیم خطی است که آن زاویه را به دو زاویه مساوی تقسیم کند .

                                OX   نیمسازاست.         2O = 1O           

* واحد اندازه گیری زاویه ، درجه نام دارد. و وسیله ی اندازه گیری زاویه نقاله است .

* انواع زاویه :

1- زاویه ی راست ( قائمه ): 90 درجه است.

2- زاویه ی تند ( حاده ): کم تر از 90 درجه است.

3- زاویه ی باز ( منفرجه ): بیش تر از 90 درجه است.

4- زاویه ی نیم صفحه : زاویه ای که اضلاع آن در امتداد یکدیگر باشند. که 180 درجه است.

5- زاویه ی تمام صفحه : زاویه ای که 360 درجه است.

* نکته: تمامی شکل های چهار ضلعی و دایره همگی تمام صفحه اند و دارای 360 درجه اند.

 6- دو زاویه متمّم: یعنی دو زاویه که مجموع شان 90 درجه باشد. مانند 30 و 60 درجه.                                                                                        

* متمم زاویه های زیر چند درجه است؟

                : 42                         : 79                         : 63                        : 12

7- دو زاویه مکمل: یعنی دو زاویه که مجموع شان 180 درجه باشد. مانند 40 و 140 درجه.

* مکمل زاویه های زیر را بنویسید.                                                          

                        : 123                       : 69                         : 150                       : 25

*** چند سئوال در مورد زاویه های متمّم و مکمل ***

1- اگر دو زاویه متمم و اندازه ی یکی 4 برابر دیگری باشد، مکمل زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟

2- دو زاویه مکمل اند و اندازه ی یکی3 برابر دیگری 20 درجه بیش تر است. اندازه ی آن دو زاویه چند درجه است؟

3- اختلاف دو زاویه ی مکمل 40 درجه است ، آن دو زاویه را بیابید.

=============================================

جواب سئوال:1

مکمل زاویه ی کوچک تر 162 = 18 180    *     زاویه ی بزرگ تر 72 = 18 90   *    زاویه ی کوچک تر     18 = 5 ÷ 90 *    جمع نسبت  5 = 4 + 1

جواب سئوال: 2

زاویه ی بزرگ تر     140 = 20 + ( 3 × 40 )            زاویه ی کوچک تر    40 = 4 ÷ 160         جمع نسبت    4= 3 + 1           160 = 20 180

جواب سئوال:3                                                                        زاویه ی بزرگ تر =  110 = 2 ÷ ( 40 + 180 )          180 = مجموع

                                                                                                زاویه ی کوچک تر = 70 = 2 ÷ ( 40 180 )           40 = اختلاف

=================================

8- دو زاویه ی مجاور : یعنی دو زاویه که دارای رأس و یک ضلع مشترک باشند و ضلع مشترک بین دو ضلع دیگر قرار داشته باشد.

  در شکل مقابل 1O  و 2O مجاورند

9- دو زاویه ی مجانب: یعنی دو زاویه  که هم مجاور و هم مکمل باشند.

 در شکل مقابل 1O  و 2O مجانب اند

* نکته : زاویه ی دو نیمسازهای دو زاویه ی مجاور ، نصف مجموع آن دو زاویه است.

 * دلیل: زاویه ی مشخص شده در شکل از دو جزء تشکیل شده، که هر جزء نصف یکی از دو زاویه ی اصلی است. پس کل این زاویه نصف مجموع دو زاویه ی اصلی است.

* نکته: نیم ساز های دو زاویه ی مجانب بر هم عمودند.

* دلیل: طبق نکته ی قبل، زاویه ی نیمسازها، نصف مجموع دو زاویه، یعنی نصف 180 درجه ، یعنی 90 درجه است. 

10- دو زاویه ی متقابل به رأس: یعنی دو زاویه که اضلاعشان در امتداد یک دیگر باشد.

* نکته: دو زاویه ی متقابل به رأس همواره مساوی اند. زاویه های 1 و 2  و زاویه های 3 و 4 متقابل به رأس اند و با هم برابرند.

*** سئوال: زاویه های خواسته شده در شکل های زیر محاسبه کنید. ***

 ==================================

**** موضوع ( 3 ) : زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار ****

* برای به دست آوردن زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار ساعت، عدد ساعت را در 30 و عدد دقیقه را در 5/5  ضرب می کنیم و جواب ها را از هم کم می کنیم.

* نکته: اگر حاصل بیش تر از 180 شد، آن را از 360 کم می کنیم.

* نکته : اگر عدد ساعت از 12 بیش تر باشد، 12 واحد از آن کم می کنیم.

مثال: در ساعت های زیر، زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار را بیابید.

  160 = 110 270          110 = 5/5 × 20                270 = 30 × 9                             = 20 و 9 ( الف

    105 = 60 165             165 = 5/5 × 30               60 = 30 × 2                           2 = 12 14           = 30 و 14 (ب

   126 = 234 360             234 = 66 300                66 = 5/5 × 12          300 = 30 × 10             = 12 و 10 (ج

  107 = 253 360           253 = 77 330                 77 = 5/5 × 14           330 = 30 × 11            = 14 و 11 ( د

==============================

**** موضوع ( 4 ) : شمارش تعداد زاویه های درون یک زاویه *****

* - برای محاسبه ی تعداد زاویه های داخلی یک زاویه، زاویه های درونی آن را شماره گذاری نموده و اعداد آن را با هم جمع می کنیم.

مثال: در زاویه ی رو به رو چند زاویه دیده می شود؟              

تعداد زاویه های داخلی شکل    15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1

 **** موضوع ( 5 ) : مثلث ****

* مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است.

* در هر مثلث متساوی الساقین، دو زاویه ی مجاور به ساق مساوی

===============================
طبقه بندی: درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 15 اسفند 1394

پاورپوینت تقارن مرکزی ریاضی کلاس پنجم 

سال تحصیلی 95-94

http://nph106.blogfa.com/1394/12
طبقه بندی: درس ریاضی،  پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 15 اسفند 1394
ارسال توسط نورالدین آهنگران
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 15 اسفند 1394

با آزمون های مشابه شرایط آزمون اصلی را برای خود به صورت آزمایشی مهیا نمایید.طبقه بندی: درس علوم،  دروس دیگر،  درس ریاضی،  نتایج و بازخوردها،  (متوسطه اول)7و8و9،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 15 اسفند 1394

 

 

فصل اول (کسر متعارفی)

 

فصل دوم (عددهای اعشاری)

 

فصل سوم (اندازه‌گیری طول و زاویه)

 

فصل چهارم (عددهای تقریبی)

 

فصل پنجم (نسبت، تناسب و درصد)

 

فصل ششم (اندازه‌گیری سطح و حجم)

 

فصل هفتم (مختصات و عددهای صحیح)
طبقه بندی: ششم دبستان،  آزمون،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:14)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ