تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب پنجم دبستان
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

سوالات علمی کاربردی عملی 1

سوالات علمی کاربردی عملی 2

سوالات علمی کاربردی ریاضی پایه دوم

سوالات علمی کاربردی ریاضی پایه دوم 1

سوالات علمی کاربردی ریاضی کلاس سوم

سوالات علمی کاربردی علوم کلاس سوم

سوالات علمی کاربردی آموزگار پایه سوم

سوالات علمی کاربردی علوم پایه دوم

سوالات علمی کاربردی علوم پایه دوم 1

سوالات علمی کاربردی فارسی پایه دوم

سوالات علمی کاربردی فارسی پایه دوم 1

سوالات علمی کاربردی پایه چهارم گروه الف

سوالات علمی کاربردی پایه چهارم گروه ب

وسایل آزمون علمی کاربردی پایه پنجم

سوالات علمی کاربردی پایه اول سری 8

سوالات علمی کاربردی پایه اول سری 9

سوالات علمی کاربردی پایه اول سری 10

سوالات علمی کاربردی پایه اول سری 11

سوالات کاربردی پایه چهارم

سوالات ریاضی ویژه اردوی آموزشی 88

سوالات علمی – کاربردی فارسی پایه اول 88

سوالات علمی – کاربردی فارسی پایه اول 88-2

سوالات علمی – کاربردی پایه اول علوم 88

سوالات علمی – کاربردی پایه اول علوم88-2

مسابقات علمی – کاربردی پایه چهارم دبستان

http://portal.farsedu.irمنبع
طبقه بندی: درس ریاضی،  درس علوم،  پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

« علوم »

1- زغال مداد كدام عنصر است ؟

الف) جیوه                       ب) زغال چوب                ج) مغز زغال                    د) كربن

2- نام علمی زنگ آهن ................. است .

الف) زنگ                       ب) زنگ آهن                 ج) اكسید آهن                 د) هیچكدام

3- فرسایش خاك در اثر باران شدید چه نوع تغییری است ؟

الف) تغییر فیزیكی مفید                                                                 ج) تغییر شیمیایی مضر ر

ب) تغییر شیمیایی مفید                                                   د) تغییر فیزیكی مضر

4- كدامیك از جملات زیر درست نیست ؟

الف) اگر نیرو نداشته باشیم جسم حركت نمی كند      ج) با اهرم می توان اجسام سنگین را بلند كرد

ب) تكیه گاه باید همیشه در یك سر اهرم باشد              د) فرغون یك اهرم است

5- كدامیك از موارد زیر چشمه نور  نیست ؟

الف) ستارگان                 ب) ماه                              ج) خورشید                     د) كرم شب تاب

6- از نظر پیدایش ، كدام جانور جدیدتر است ؟

الف) دلفین ها                  ب) خزندگان                   ج) ماهی ها                       د) دوزیستان

7- باكتری ها به چه وسیله ای تولید مثل می كنند ؟

الف) هاگ                      ب) دانه                             ج) دو نیم شدن                د) الف و ج

8- علت وقوع زمین لرزه چیست ؟

الف) آزاد شدن انرژی درون زمین                                 ج) خروج مواد مذاب درون زمین

ب) زمین لرزه و آتشفشان                                               د) آتشفشان

9- آتشفشان دارای .................

الف) یك دهانه و یك مخروط است                            ج) چند دهانه مجزا و چند مخروط است

ب) یك یا چند دهانه مجزا و یك مخروط است          د) یك دهانه مجزا و چند مخروط است

10- اولین مهره دارانی كه به وجود آمدند كدامند ؟

الف) پرندگان                  ب) خزندگان                   ج) ماهی ها                       د) پستانداران

«اجتماعی »

1- نام دریاچه ای كه كشور ارمنستان قرار ىارى دیست ؟

الف) سٍوان                       ب) خزر                           ج) مینگه چو                    د) ارومیه         

2- صنعت یعنی .............

الف) مواد اولیه را استفاده كنیم .                                   

ب) مواد اولیه را به كارخانه ببریم و كالا مصرف می شود

ج) كالاهایی كه بلافاصله پس از تولید مصرف می شود 

د) كالاهایی كه به طور غیرمستقیم به مصرف مردم می رسد

3- مهم ترین است نفت خیز كشور ما استان ........... است .

الف) اصفهان                   ب) فارس                         ج) خوزستان                    د) بوشهر

4- مهم ترین محصولات كشاورزی ایران ........... و ............ است .

الف) پسته و خرما            ب) پنبه و چای                ج) گندم و جو                 د) چغندر و نیشكر

5- بعثت یعنی ...................

الف) برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به امامت 

ب) برگزیده شدن حضرت محمد(ص) حكومت

ج) برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به پیامبری 

د) برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به رهبری

6- مهم ترین كار پیامبر در مدینه چه بود ؟

الف) دفاع از شهر مدینه                                                 ج) مخالفت با كافران

ب) تشكیل حكومت اسلامی                                          د) جنگ با ابوسفیان

7- بیعت یعنی چه ؟

الف) برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به پیامبری

ب) پیمان بستن با پیامبر برای مخالفت با دشمنان

ج) برگزیده شدن پیامبربه حكومت مدینه

د) پیمان بستن با پیامبر و اطاعت از دستوراتش

8- خوارج چه كسانی هستند؟

الف) خوارج از یاران حضرت علی بودند و با معاویه به مخالفت پرداختند

ب) خوارج از یاران معاویه بودند و با علی (ع) به مخالفت پرداختند

ج) خوارج مردمی بی رحم و نادان بودند كه با علی (ع) به مخالفت پرداختند .

د) خوارج مردمی شجاع بودند كه به یاری علی (ع) پرداختند

9- استقلال یعنی .................

الف) مردم خود قانون كشور را تصویب كنند

ب) مردم قوانین را خودشان اجرا كنند

ج) مردم خود اراده ی كشور را به عهده بگیرند

د) مردم خودشان بر فعالیت های قوای سه گانه نظارت كند

10- یكی از از راه های حفظ استقلال است ....................

الف) صرفه جویی           ب) خودداری از اسراف      ج) اطاعت از قانون اساسی          د) همه ی موارد

« هدیه های آسمانی »

1- ........................ ، به معنی « یگانه پرستی » است .

الف) امامت                     ب) نبوت                          ج) توحید                         د) معاد

2- بزرگ ترین و مهم ترین مسجد مسلمانان كدام است ؟

الف) مسجد كوفه            ب) مسجدالحرام             ج) مسجد القصی             د) مسجد قبا

 

3- « الله الصمد » یعنی :

الف) خدا همتا و مانندی ندارد                                        ج) خدا فرزندی ندارد

ب) خدا بی نیاز است                                                       د) بگو خدا یكتاست

4- كدام اصل از اصول دین در ارتباط با زندگی در جهان آخرت است ؟

الف)توحید                      ب) نبوت                          ج) امامت                         د) معاد

5- نخستین كسانی كه به دین اسلام ایمان آوردند ................

الف) حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (س)           ج) حضرت فاطمه (س) و حضرت خدیجه (س)

ب) حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)                 د) حضرت زینب (س) و حضرت خدیجه (س)

« بخوانیم و بنویسیم »

1- كدام یك از اسم های زیر « مفرد » است ؟

الف) شاخساران               ب) زنان                            ج) درختان                       د) نغمه خوان

2- در كدام گزینه صفت وجود دارد ؟

الف) آفتاب و ماه و یك خط در میان                           ج) من كجا طاقت تو را دارم ؟

ب) دوست دارم گریه با لبخند را                                    د) یار بی رحم و بی محبت او

3- معنی كدام گزینه با توجه به املای آن درست است ؟

الف)  هیرت : تعجب      ب) مقدص : پاك و پاكیزه             ج) ابداع : اختراع             د) خلاس : رها

4- برای توضیح بیش تر كلمه ها یا عبارت علامت .......... را به كار می بریم .

الف) «   »                          ب) ]    [                           ج) :                                  د) (   )

5- كدام یك از كلمه های زیر با « مجموع » هم خانواده است ؟

الف) جامه                       ب) اجتماع                       ج) جام                             د) رجوع

6- كدامیك از كلمه های زیر هم خانواده اند ؟

الف) گفت ، گفتار          ب) كلام ، كمال              ج) دانا ، توانا                    د) دشوار ، سخت

7- كدامیك ، ضمیر سوم شخص جمع است ؟

الف) من                          ب) تو                               ج) شما                             د) آن ها

8- كدام یك هم حال و هم گذشته را نشان می دهد ؟

الف) می پرید                  ب) می نوشتند                 ج) می دزدید                   د) می برند

9- قافیه ها در بیت كامل « به نام خداوند خورشید و ماه                        كه جان را به نامش خرد داد راه » كدامند ؟

الف) خورشید و ماه        ب) ماه و راه                     ج) خورشید و خرد          د) دل و خداوند

10- در بیت « من آن را ندانستم اندر كجاست                      پژوهیدن و یافتن با شماست » من چه نقشی دارد ؟

الف ) فاعل                      ب) مفعول                        ج) مضاف                        د) مضاف الیه                   
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 17 آبان 1392

پایه سوال لینک دانلود
اول
کار در منزل
اول
املای تصویری
اول
املای تصویری
اول
پیک اول
دوم بنویسیم
دوم بنویسیم
سوم-دوم
تمرین ساعت
سوم
ریاضی
همه پایه ها دسته چک تشویقی
چهارم
ریاضی
چهارم جغرافی
چهارم
180 سوال علوم
پنجم ریاضی
پنجم هدیه ها
پنجم انشا
پنجم علوم
پنجم املا
ششم ریاضیششم علومتخته سیاه

طبقه بندی: ششم دبستان،  پنجم دبستان،  چهارم دبستان،  دوم دبستان،  اول دبستان،  سوم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:8)      [...]   [5]   [6]   [7]   [8]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ