تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب چهارم دبستان
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 دی 1392
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 دی 1392

سوالات تستی ریاضی پایه چهارم


سوالات تستی جغرافی پایه چهارم

                                             

سوالات تستی تاریخ پایه چهارم

                                             

سوالات تستی بنویسیم پایه چهارم

                                             
طبقه بندی: چهارم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
ارسال توسط نورالدین آهنگران

  البته مثل اینکه تبیان خبر نداره دوره ابتدایی توصیفی شده و دیگه قراره مدارس آزمون هماهنگ و نوبت مثل گذشته برگزار نکنند.

البته بازهم داشتن نمونه سوال خالی از لطف نیست.


به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به نمونه سۆالات امتحانی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند، مرکز یادگیری سایت تبیان، سۆالات و پاسخنامه این گروه های تحصیلی را در دسترس شما عزیزان قرار می دهد.

امتحان

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه دوم ابتدایی 

 

 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه سوم ابتدایی 

 

 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه چهارم ابتدایی 

 

 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه پنجم ابتدایی 

 

 

 

 

نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه ششم ابتدایی 

 
طبقه بندی: آزمون،  دوم دبستان،  سوم دبستان،  چهارم دبستان،  پنجم دبستان،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 18 آذر 1392
ردیفنام درسمقطعپایهدانلود
1فارسیابتداییپایه1 دانلود کتاب
2کار فارسیابتداییپایه 1 دانلود کتاب
3علوم تجربیابتداییپایه1 دانلود کتاب
4قرآنابتداییپایه1 دانلود کتاب
5ریاضیابتداییپایه1 دانلود کتاب
6فارسیابتداییپایه 2 دانلود کتاب
7کار فارسیابتداییپایه 2 دانلود کتاب
8هدیه های آسمانیابتداییپایه 2 دانلود کتاب
9هدیه های آسمانی ضمیمهابتداییپایه 2 دانلود کتاب
10علوم تجربیابتداییپایه 2 دانلود کتاب
11قرآنابتداییپایه 2 دانلود کتاب
12ریاضیابتداییپایه 2 دانلود کتاب
13فارسی بخوانیمابتداییپایه 3 دانلود کتاب
14فارسی بنویسیمابتداییپایه 3 دانلود کتاب
15کار هدیه های آسمانیابتداییپایه 3 دانلود کتاب
16هدیه های آسمانیابتداییپایه 3 دانلود کتاب
17هدیه های آسمانی ضمیمهابتداییپایه 3 دانلود کتاب
18هدیه های آسمانی اقلیت های دینیابتداییپایه 3 دانلود کتاب
19علوم تجربیابتداییپایه 3 دانلود کتاب
20قرآنابتداییپایه 3 دانلود کتاب
21ریاضیابتداییپایه 3 دانلود کتاب
22تعلیمات اجتماعیابتداییپایه 3 دانلود کتاب
23فارسی - بخوانیمابتداییپایه4 دانلود کتاب
24فارسی - بنویسیمابتداییپایه4 دانلود کتاب
25هدیه های اسمانیابتداییپایه4 دانلود کتاب
26هدیه های اسمانی - کتاب کارابتداییپایه4 دانلود کتاب
27هدیه های اسمانی - ویژه اقلیت های مذهبیابتداییپایه4 دانلود کتاب
28علوم تجربیابتداییپایه4 دانلود کتاب
29قرانابتداییپایه4 دانلود کتاب
30ریاضیابتداییپایه4 دانلود کتاب
31تعلیمات اجتماعیابتداییپایه4 دانلود کتاب
32هدیه های اسمانی - ویژه اهل سنتابتداییپایه4 دانلود کتاب
34فارسی بخوانیمابتداییپایه5 دانلود کتاب
35فارسی بنویسیمابتداییپایه5 دانلود کتاب
36هدیه های اسمانیابتداییپایه5 دانلود کتاب
37هدیه های اسمانی - کتاب کارابتداییپایه5 دانلود کتاب
38هدیه های اسمانی - ویژه اهل سنتابتداییپایه5 دانلود کتاب
39هدیه های اسمانی - ویژه اقلیت های مذهبیابتداییپایه5 دانلود کتاب
40علوم تجربیابتداییپایه5 دانلود کتاب
41قرانابتداییپایه5 دانلود کتاب
42ریاضیابتداییپایه5 دانلود کتاب
43تعلیمات اجتماعیابتداییپایه5 دانلود کتاب
44فارسی - بخوانیمابتداییپایه6 دانلود کتاب
45فارسی بنویسیمابتداییپایه6 دانلود کتاب
46هدیه های اسمانیابتداییپایه6 دانلود کتاب
47علوم تجربیابتداییپایه6 دانلود کتاب
48قرانابتداییپایه6 دانلود کتاب
49ریاضیابتداییپایه6 دانلود کتاب
50تعلیمات اجتماعیابتداییپایه6 دانلود کتاب
51کتاب کار و فناوریابتداییپایه6 دانلود کتاب
52کتاب کار - تفکر و پژوهشابتداییپایه6دانلود کتابطبقه بندی: اول دبستان،  دوم دبستان،  سوم دبستان،  چهارم دبستان،  پنجم دبستان،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1392
شباهت ها
1-
هر دو چهار ضلع مساوی دارند
2-
در هر دو ضلعهای رو به رو با هم عمود هستند
3-
در هر دو ضلع ها ی رو به رو با هم موازیند
4-
در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
5-
در هر دو قطر ها یکدیگر ا نصف می کنند. تفاوت ها
1-
مربع چهار زاویه ی راست دارد ول ی لوزی ندارد
2-
در مربع قطر ها با هم برابرند ولی در لوزی نیستند.
3-
در مربع ضلع ها ی متوالی کنار هم بر هم عمودند ولی در لوزی عمود نیستند.
4-
مربع چهار خط تقارن دارد ولی لوزی دو خط تقارن دارد.

مستطیل و متوازی الاضلاع
شباهت ها
1-
در هر دو قطر ها بر هم عمود نیستند.
2-
در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.
3-
در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
4-
در هر دو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.
5-
در هر دو ،هر قطر از وسط قطر دیگر می گذرد. تفاوت ها
1-
مستطیل چهار زاویه ی راست دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.
2-
در مستطیل قطر ها با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع نیستند.
3-
در مستطیل ضلع های متوالی بر هم عمودند ولی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.
4-
مستطیل دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.

لوزی و متوازی الاضلاع
شباهت ها
1-
در هردو قطرها برابر نیستند.
2-
در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمود نیستند
3-
در هر دو زاویه های روبرو با هم مساوی هستند.
4-
در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.
5 -
در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
6-
در هردو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند. تفاوت ها
1-
در لوزی قطر ها بر هم عمودند و لی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.
2-
در لوزی چهار ضلع با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم مساویند.
3-
لوزی دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.

مربع و مستطیل
شباهت ها
1-
در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمودند .
2-
هر دو چهار زاویه ی راست دارند.
3-
در هر د وقطر ها با هم برابرند.
4-
در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند
5-
در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند .
6-
در هر دو قطرها یکدیگر را نصف می کنند. تفاوت ها
1-
در مربع چهار ضلع با هم برابرند ولی در مستطیل ضلع های روبرو با هم برابرند.
2-
در مربع قطر ها بر عم عمود هستند ولی در مستطیل عمود نیستند.
3-
مربع چهار خط تقارن دارد ولی مستطیل د و خط تقارن دارد.

وقتی که مطالب گفته شد حالا تکلیفی برای دانش آموزان می دهیم تا در دفتر شان بنویسند.
جمله های زیر را بادفت بخوانید :
1-
متوازی الاضلاعی که زاویه ی قائمه ( راست ) داشته باشد............. نام دارد.
2-
متوازی الاضلاعی که قطر هایش بر هم عمود باشد ........... نام دارد.
3-
متوازی الاضلاعی که چهار ضلع هم اندازه ی آن با هم مساوی باشد ......... نام دارد.
4-
متوازی الاضلاعی که قطر هایش با هم مساوی و ضلع های متوالی بر هم عمود باشد ............نام دارد
5-
مستطیلی که قطر هایش بر هم عمود باشد ............. نام دارد.
6-
مستطیلی که چهار ضلع مساوی داشته باشد..............نام دارد.
7 –
لوزی که زاویه قائمه ( راست ) داشته باشد........... نام دارد.
8-
لوزی که قطر های مساوی داشته باشد................نام دارد.

پس نتیجه می گیریم که متوازی الاضلاع می تواند هم مستطیل باشد و هم لوزی و لوزی می تواند مربع باشد و مستطیل هم می تواند مربع باشد
منبع:حسین باقریhttp://dabestand5.blogfa.comطبقه بندی: درس ریاضی،  چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
خوش آمدید


http://daftare-mashgh.mihanblog.comطبقه بندی: چهارم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

منبع: نمونه سوالات اول تا ششم ابتدایی

            فرمت ورد                                    فرمت PDF

                            
طبقه بندی: درس ریاضی،  درس علوم،  دروس دیگر،  چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
سؤالات ریاضی چهارم دبستان
 که توسط انجمن ریاضی معلمان استان مازندران تهیه و تنظیم گردید.


دانلود سؤال

طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

(متوازی الاضلاع)

 

        (لوزی )        

                                   (مستطیل)

 

  (مربع   

            

شباهت متوازی الاصلاع ومستطیل  علاوه بر شباهت های عمومی که در بالا ذکر شد.یک شباهت های ویژه دارند

شباهت ویژه: قطر ها بر هم عمود نمی باشند.

تفاوت مستطیل ومتوازی الاضلاع

1-وقتی که زاویه های  متوازی الاضلاع را تغییر می دهیم (قایمه )شکل مستطیل می شودپس اولین تفاوت این دوشکل در زاویه هایشان است.مستطیل زاویه های قایمه داردولی در متوازی الاضلاع زاویه ها تند وباز است.

2-دراثر همین تغییر زاویه قطر های متوازی الاضلاع با هم نابرابر می شوندولی قطر های مستطیل با هم برابر می باشند

3-در متوازی الاضلاع خطّ تقارن وجود ندارددرمستطیل دو خطّ تقارن وجود دارد


شباهت متوازی الاضلاع ولوزی :این دوشکل علاوه بر شباهت های عمومی شباهت های ویژ ه ای هم دارند.
شباهت های ویزه

1-هردوشکل زاویه های تند وباز دارتد.
2-قطر های هر دوشکل کوچک وبزرگ است.
تفاوت این دوشکل :
1-اضلاع متوازی الاضلاع دوبه دومتساوی وموازی است ولی تمام اضلاع در لوزی برابر است .
2-قطر های متوازی الاضلع بر هم عمود نمی باشند.ولی در لوزی قطر ها عمد هستند.(چون اضلاع لوزی برابر است.
3-متوازی الاضلع خطّ تقارن نداردولی در لوزی قطرها خطّ تقارن می باشندوقطرها عمودومنصف هستند.

   متوازی الاضلاع        لوزی


شباهت متوازی الاصلاع ومربع همان شباهت های عمومی است.

تفاوت متوازی الاضلاع و مربع:

1-ضلع های متوازی اضلاع دو به دو مساوی وموازی است ولی در مربع چهار ضلع با هم برابرند.

2-- زاویه هادر  متوازی الاضلاع تند وباز است ولی زاویه های مربع  قایمه می باشد.

2- قطر های متوازی الاضلاع با هم نابرابر می باشند ولی قطر های مربع  با هم برابر هستندوعمود ومنصف می باشند.

3-در متوازی الاضلاع خطّ تقارن وجود ندارد ولی درمربع چهار  خطّ تقارن وجود دارد.     متوازی الاضلاع      مربع
http://amoozegar5kashan.blogfa.com  
طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
دانلودآزمون های کانون فرهنگی آموزش

پایه های دوم تاچهارم- هفته آخربهمن۹۱ 

برای دریافت قایل هاروی تصویرکلیک کنید .


index

طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

جهت شرکت روی ورود به آزمون آنلاین چهارم ابتدایی کلیک کنید.

شرکت در آزمون برای همه رایگان می باشد. 

سوالات به صورت رندرم و در پایان نتیجه آزمون به کاربر نشان داده شده و آزمون دهنده می تواند

نتیجه آزمون خود را ببیند.
طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
اویه های بدن انسان و نقش آن ها در فعالیت جسمانی

-         آیا فکر می کنید ، تشکیل زاویه های گوناگون اجزای بدن ،تصادفی و بر حسب اتفاق است؟

به مثال های زیر توجه کنید:

-         استخوان های کتف بدن به صورت مثلثی است کهیک زاویه ی آن حدود 30 درجه، یک زاویه حدود 60 درجه و زاویه ی دیگر آن حدود 90 درجه است.

-         استخوان کشکک زانو زاویه ای حدود 60 درجه دارد.

-         روده ی بزرگ در ناحیه ی شکم به صورت مربع و با زاویه ی 90 درجه است.

-         قلب در ناحیه ی چپ سینه با زاویه ی 30 درجه و 60 درجه به طرف پایین نسبت به خط وسط بدن قرار گرفته است.

-         سر استخوان ران با زاویه ی 45 درجه به لگن متصل می شود.

-         دنده ها با زاویه ای حدود 30 درجه نسبت به خط عرضی بالاتنه به مهره ها وصل است.

-         نای با زاویه ی حدود 30 درجه نسبت به خط وسط بدن وارد شش ها می شود.

-         مری به معده تحت زاویه ی 90 درجه متصل شده است.

در بررسی دقیق موارد یاد شده در می یابیم که در خلقت انسان، خداوند متعال اجزای گوناگون بدن را در موقعیت و زاویه ای خاص نسبت به یکدیگر قرار داده است. افزایش استحکام استخوان بندی ،تعادل حرکتی ، افزایش قدرت(مانند عملکرد اهرم ها)، حرکت سریع تر اعضا و اندام ها ، ارتباط بهتر اعضا ،تسهیل در انتقال مواد و انعطاف پذیری ،از جمله مواردی هستند که نشان حکمت و تدبیر پروردگار در خلقت انسان دارد.
طبقه بندی: درس علوم،  چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

 سوالهای تستی

 

1 ) برای محیط مثلث متساوی الاضلاع . ....

الف) اندازه یك ضلع را در سه ضرب می كنیم 

ب ) اندازه یك ضلع را بر سه تقسیم می كنیم

ج ) اندازه سه ضلع را با هم جمع می كنیم

د ) دو مورد الف و ج درست است  

 

2) در كدام شكل محیط آن اندازه یك ضلع در تعداد الاضلاع است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث

ب  ) لوزی                                         د  ) همه موارد

 

3) محیط چند ضلعی منتظمی داریم كه سه برابر اندازه ضلع آن است . نام این چند ضلعی كدام است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث متساوی الاضلاع

ب  ) لوزی                                         د  ) مثلث متساوی الساقین

 

4)  محیط مثلث متساوی الاضلاعی 24 متر است اندازه یك ضلع آن چند سانتمتر است ؟

الف) 8 متر                                        ج  ) 72 متر

ب  ) 800 سانتیمتر                             د  ) 600 سانتیمتر

 

5) محیط هر شكل یعنی ؟

الف) پیرامون آن                                  ج  ) طول اطراف آن

ب  ) دور تا دور آن                                د  ) هر سه مورد درست است

 

6) مثلثی كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد ؟

الف) مثلث متساوی الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوایه                          د  ) مثلث متساوی الساقین

 

7) به مثلثی كه هر سه ضلع آن هم اندازه نباشد كدام مثلث است ؟  

الف) مثلث متساوی الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوایه                          د  ) مثلث متساوی الساقین

 

8) كدام تعریف پاره خط است ؟

الف) قسمتی از خط راست كه یك سر آن بسته باشد .

ب  ) قسمتی از خط راست كه دو سر آن بسته باشد .

ج  ) قسمتی از خط راست كه دو سر آن بسته نباشد .

 

9) هر پاره خط چند نقطه وسط دارد ؟

الف) یك                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

 

10 ) محیط هر مثلث متساوی الاضلاع چند برابر طول ضلع آن است ؟

الف) یك                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

 

11 ) كدام یك از چهار ضلع های زیر ضلع های هم اندازه دارند ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

  ب                                                            

12) نام شكل مقابل چیست ؟     الف   ج

 

الف) مثلث (الف _ ب _ ج)                    ج  ) مثلث متساوی الاضلاع

ب  ) مثلث متساوی الساقین                د  ) مورد الف و ج درست است

 

13) چهار ضلع برابر دارم اما قطرهایم نامساوی است . من چه شكلی هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

14) چهار ضلع برابر دارم و قطرهایم نیز با هم مساوی است. من چه شكلی هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

15) قطرهای من با هم مساوی است ولی ضلع هایم با هم برابر نیستند . من چه شكلی هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطیل

               ب  ) لوزی                                         د  ) مورد الف و ب درست است
طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:5)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ